zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
50 bertso/olerki      
 

—1— Isasa, Ainbat euskaldun zar eta gazte, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 65

—2— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Aitona batek bestiai galde, Bidasoan. (1988 Irungo jaiak) 33

—3— Urbieta, Jose Joakin (Kaskazuri), Alabatzia pentzatutzen det, Bidasoan. (1988 Hondarrabia,iraila) 32

—4— Zugaitz, Alarde-ko kantinerari, Bidasoan. (1984 Irungo jaiak) 84

—5— Artola, Rafael, Ama Birjiña-eguneko alardea, Bidasoan. (1984 Hondarribia-jaiak) 9

—6— Antxosori, Anai arrebok biyotzetikan, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 65

—7— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Apellidua Olazabal det, Bidasoan. (1983 Irungo jaiak) 43

—8— Artola Larrañaga, Ramon, Aterpe-billa, Bidasoan. (1983 abendua) 44

—9— Ator mutil etxera, Bidasoan. (1980 abendua) 4

—10— Auxen da bada kostuma, Bidasoan. (1983 abendua) 44

—11— Artola Larrañaga, Ramon, Bedeinkatua izan dedilla, Bidasoan. (1984 abendua) 15

—12— Berri on batekin, orra, nator zuen gana, orra, Bidasoan. (1980 abendua) 37

—13— Berrogei ta amar urte dira gaur, Bidasoan. (1985 Udaberri) 41

—14— Yantzi, Joseba, Beti-Gazte'ri, Bidasoan. (1988 martxoa) 6

—15— Alzola Gerediaga, Nikolas (Altzarte, Anai Balentin Berriotxoa, Berriotxoa Anai, Bitaño, Markue, Oxiñondo'ko Txoria), Bidasoa lurraldean gera sortarazi, Bidasoan. (1980 abendua) 47

—16— Artola, Rafael, Bide guztiak, Bidasoan. (1984 abendua) 3

—17— Dios te salve, ongi etorri, Bidasoan. (1989 abendua) 37

—18— Donzella eder batek, Bidasoan. (1980 abendua) 8

—19— Zabalo, Euskal jaieri eman diegu, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 65

—20— Petrirena, Joan Frantzisko (Xenpelar), Frantzesa'ri, Bidasoan. (1989 udaberria) 9

—21— Sagarzazu Sagarzazu, Klaudio (Satarka, GAR), Geroztik..., Bidasoan. (1990 Irungo jaiak) 31

—22— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Gure etxian asarre daude, Bidasoan. (1988 Irungo jaiak) 33

—23— Bera, Erroman Mirena Aba (Buruñurduna), Hondarrabi'o alarguna, Bidasoan. (1983 iraila) 74

—24— J.M.S., Irun, calle Freyre 1945..., Bidasoan. (1986 Udaberri) 30

—25— Iraola, Bitoriano, Irunen, Bidasoan. (1985 Irungo jaiak) 53

—26— Bordaberri, Itxas bazterrako kontuak, Bidasoan. (1980 Hondarrabia) 13

—27— Bordaberri, Kantinera xarmangarri bateri, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 44

—28— Bordaberri, Kantinera'ren etxean, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 44

—29— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Lopetegi'tar on Jose Maria'ri, Bidasoan. (1984 abendua) 51

—30— Artolain Odriozola, Jose Mari, Maira, Kastellanoa, Bidasoan. (1986 iraila) 20-21

—31— Marijesak, Bidasoan. (1980 abendua) 9 (Zat.?)

—32— Lekuona, Jose Luis (Lexoti), Martikoneko Mitxel jau ori, Bidasoan. (1988 apirila-maiatza) 5

—33— Meakako bailaran, Bidasoan. (1984 abendua) 16

—34— Mila urte igarota, Bidasoan. (1988 azaroa) 48

—35— Basurko, Juan, Milla ta bederatzieun eta, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 65

—36— Joxepa, Naiz jakin, ezin zenula, Bidasoan. (1984 Hondarribia-jaiak) 63

—37— Artola, Fernando (Bordari, Ori'ko Txoria), Nere etxeko atea, Bidasoan. (1983 abendua) 11

—38— Lujanbio Retegi, Jose Manuel (Txirrita), Ni etxerako negon, Bidasoan. (1988 Irungo jaiak) 33

—39— Artola, Fernando (Bordari, Ori'ko Txoria), Olerkirik onena: okela, Bidasoan. (1987 Hondarribia) 34

—40— Ondarrabia, erri txikia, Bidasoan. (1983 abendua) 45

—41— Iturbe Balda, Martin, Ondarribia, Bidasoan. (1987 Hondarribia) 36

—42— Maritorena Ezurmendia, Jose (Santxo), Otoi, argi egin dazu, Bidasoan. (1988 azaroa) 13

—43— Iturbe Balda, Martin, Pesta-ohiua, Bidasoan. (1980 Irungo jaiak) 20

—44— Basurko, Juan, Roman Aguirre'ri. 1941'garren urteko oroitza, Bidasoan. (1986 iraila) 39

—45— Lekuona, Jose Luis (Lexoti), San Martin de la monja, Bidasoan. (1988 apirila-maiatza) 5

—46— San Nikolas ttikiya, Bidasoan. (1980 abendua) 47

—47— Iraola, Bitoriano, Treñerua kaiera, Bidasoan. (1984 Hondarribia-jaiak) 63

—48— Aramburu, Antonio, Una leyenda irundarra, Bidasoan. (1986 Irungo jaiak) 34-36

—49— Urtsuan zazpi leiho, Bidasoan. (1988 Hondarrabia,iraila) 5

—50— Petrirena, Joan Frantzisko (Xenpelar), [Estropada bati buruz], Bidasoan. (1983 iraila) 52

50 bertso/olerki