zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
69 bertso/olerki      
 

—1— Aberatsak eta pobriak, Izaskun. 11 (1957 125.zk.) 6 (ik. Etxaburu, Jose Maria)

—2— Andonegi, Ziriako (Kuireka, A. Z.), Agur Maria, Izaskun. 9 (1955 99.zk.) 6

—3— Agur egun zoragarria, Izaskun. 13 (1959 139.zk.) 6

—4— Mokoroa, Baleriano, Agur egun zoragarriya, Izaskun. 8 (1954 90.zk.) 4

—5— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Ainbeste milloi gastatzen dira, Izaskun. 6 (1952 65.zk.) 6

—6— Amona zanari..., Izaskun. 8 (1954 95.zk.) 6

—7— Anai agurra, Izaskun. 9 (1955 101.zk.) 6

—8— Enbeita, Balendin, Arantzazuko Euskal-batzar egunean, Izaskun. 11 (1957 121.zk.) 6

—9— Ariñ, ariñ guztiok goazen, Izaskun. 8 (1954 85.zk.) 6

—10— Ariñ, ariñ..., Izaskun. 6 (1952 61.zk.) 6

—11— Aurtxo txikia, Izaskun. 4 (1949 44.zk.) 4-5

—12— Barrun barrundik kanta nai ditut, Izaskun. 10 (1917 117.zk.) 6

—13— Belauntzatarrak, Izaskun. 9 (1955 100.zk.) 6

—14— Jauregi Etxenagusia, Luis [Koldobika] (Jautarkol), Belen'en, Izaskun. 7 (1953 73.zk.) 6

—15— Lekuona, Manuel, Belengo txoria, Izaskun. 10 (1956 115-116.zk.) 6

—16— Bertso bakar batekin, Izaskun. 6 (1952 66.zk.) 6

—17— Bi umetxo, Izaskun. 8 (1954 96.zk.) 8 (Ik. Jauregi Etxenagusia, Luis)

—18— Bide onera, Izaskun. 10 (1955 110.zk.) 6

—19— Bide onera, Izaskun. 10 (1956 111.zk.) 6

—20— Biotza garbi, Izaskun. 8 (1954 92.zk.) 6

—21— Bidelagun, Egizko pakia!, Izaskun. 7 (1953 73.zk.) 1

—22— Eguberri-kanta zarrak, Izaskun. 11 (1957 129.zk.) 6

—23— Errosariyua, Izaskun. 6 (1952 70.zk.) 6

—24— Euskal Errian izandu dira, Izaskun. 9 (1955 106.zk.) 6

—25— Orkaiztegi, Patrizio, Euskel-dantzak, Izaskun. 9 (1955 103.zk.) 6

—26— Ez da filosoforik, Izaskun. 10 (1956 113.zk.) 6

—27— Bidelagun, Ez txantxetakoa ere!..., Izaskun. 7 (1953 78.zk.) 6

—28— Iraizoz, Polikarpo (Zarranz Bermejo, Agustin; Irisarri, Urtsuya), Fatimako Ave Maria, Izaskun. 12 (1958 132.zk.) 6

—29— Lekuona, Manuel, Gabon gaberdia, Izaskun. 10 (1956-1957 120.zk.) 6

—30— Mokoroa, Baleriano, Goazen artzaiak goazen basoetxera, Izaskun. 2 (1948 20.zk.) 3

—31— Mokoroa, Baleriano, Goazen artzaiak goazen basoetxera, Izaskun. 10 (1956-1957 120.zk.) 6

—32— Goazen goazen guziok, Mariaren gana, Izaskun. 14 (1960 143.zk.) 6

—33— Gora Elduayen, Izaskun. 8 (1954 91.zk.) 6

—34— Iraizoz, Polikarpo (Zarranz Bermejo, Agustin; Irisarri, Urtsuya), Gora Maria!, Izaskun. 8 (1954 93.zk.) 6

—35— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Gure Baserriak azkenetan?, Izaskun. 10 (1956 119.zk.) 6

—36— Bidelagun, Gure nekazari jator batekin izketaldia, Izaskun. 6 (1952 72.zk.) 6

—37— Gurutze Santuaren Zuaitza, Izaskun. 6 (1952 71.zk.) 6

—38— Iñauteriak, Izaskun. 6 (1952 62.zk.) 6

—39— Isidro santua, Izaskun. 6 (1952 66.zk.) 6

—40— Utarre, Izaskun bidean, Izaskun. 4 (1949 41.zk.) 2

—41— Izaskun'go Andre Maria'ren goramenak, Izaskun. 12 (1958 133.zk.) 6

—42— Jauregi Etxenagusia, Luis [Koldobika] (Jautarkol), Izaskun-go Andre Mariaren goramenak, Izaskun. 11 (1957 127.zk.) 6

—43— Izaskundik... Itziarrera, Izaskun. 6 (1952 68.zk.) 6

—44— Arocena, Braulio Maria, Izaskungo Ama Tolosako zaindaria, Izaskun. 5 (1951 57.zk.) 6

—45— Arocena, Braulio Maria, Izaskungo Ama Tolosako zaindaria, Izaskun. 13 (1959 141.zk.) 6

—46— Albizu, Izaskungo Amari, Izaskun. 13 (1959 139.zk.) 6

—47— Izaskungo Amari, Izaskun. 5 (1951 58.zk.) 6

—48— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Izaskungo Andre Mari, Izaskun. 4 (1949 39-40.zk.) 5

—49— Eizmendi Manterola, Iñaki (Basarri), Izaskungo Andre Mari (Koronazio egunerako egindako abestiak), Izaskun. 13 (1959 141.zk.) 6

—50— Izaskungo Erregiñari, Izaskun. 7 (1953 81.zk.) 6

—51— Dorronsoro, Lukax, Jainkoaren begi-nini, Izaskun. 9 (1955 104.zk.) 6

—52— Lekuona, Manuel, Jolasean, Izaskun. 10 (1956-1957 129.zk.) 6

—53— Jose Bernardok semeari, Izaskun. 11 (1957 126.zk.) 6

—54— Karmel mendiko odeitxoa, Izaskun. 8 (1954 91.zk.) 6

—55— Lisboako ziudadean, Izaskun. 12 (1958 131.zxk.) 6

—56— Zugasti, Anizeto, Maite naukala? Gezurra!, Izaskun. 13 (1959 138.zk.) 6

—57— Mixiotara, Izaskun. 6 (1952 69.zk.) 8

—58— Nere alaba leial, Izaskun. 10 (1956 114.zk.) 6

—59— Manterola Urigoitia, Gabirel (G., Gabirel, Gama, M.G.), Non dabe kontzientzia?..., Izaskun. 12 (1958 132.zk.) 6

—60— Manterola Urigoitia, Gabirel (G., Gabirel, Gama, M.G.), Poza ta naigabea, Izaskun. 12 (1958 137.zk.) 6

—61— S. Franzisko Xabier'en maite damua, Izaskun. 8 (1954 88.zk.) 6

—62— San Miguel Goiaingerua, Izaskun. 6 (1952 70.zk.) 6

—63— Santa Mari'ko sualdia, Izaskun. 6 (1952 63.zk.) 6

—64— Rezola, Luis, Tolosa'ri, Izaskun. 8 (1954 85.zk.) 6

—65— Andonegi, Ziriako (Kuireka, A. Z.), Tranpa-kalean (Antxon eta Joseparen jardunketa), Izaskun. 12 (1958 130.zk.) 6

—66— Apeztegia, Migel, Umetxoen Jaunartzean Jesusekin alkar izketa, Izaskun. 7 (1953 77.zk.) 6

—67— B., Zenbat lo egin da San Juanak?, Izaskun. 5 (1951 54.zk.) 6

—68— Zure egun pozgarri onetan guziok dira alaitzen, Izaskun. 6 (1952 61.zk.) 4-5

—69— Zutik Gurutze ondoan, Izaskun. 7 (1953 76.zk.) 6

69 bertso/olerki