zerrenda inprimatu aldizkariaren fitxa
 
5 bertso/olerki      
 

—1— Gerrara euzcaldunac, Irurac bat. 6 (1859 277.zk.) [3]

—2— Lelo! Il lelo, Irurac bat. 6 (1859 10.zk.) [2]

—3— Markinako gazte batek, Irurac bat. 6 (1859 277.zk.) [3]

—4— Nafartarrac, ez asarretu, Irurac bat. 6 (1859 64.zk.) [3]

—5— Ogueta bederatci, Irurac bat. 6 (1859 24.zk.) [3]

5 bertso/olerki