akatsak / iradokizunak inprimatu
Argian ospel
Izenburua:
Argian ospel
Sinadura:
Martin Ugarte
Urkizaren iruzkina:
Egilea(k):
Ugarte Azurmendi, Martin

Argitalpena:
Olerti.
Urtea:
1980
Argitalpenaren urtea:
Alea:
1980
Orrialdea:
73-76

Argian ospel

 

Ugarte'tar Martin

 

                                         Zagozte izarrok ñirñiraz

                                         Zeru-nabarrean zinzilik;

                                         illargiganako itzala,

 

 Illargi mutil aldakor onek,

         kezkati gauzka geure baitan;

         betidaniko milla pentsamen

         zer danezkoa ausnarketan.

 

         Orra gabaren illun pixuan,

         masail bategaz lurrari laztan.

         Beste masailla, ospel antzuan

         izkutaturik, illunetan.

 

         Olerkarien iturri-erne,

         zillar ta urrez estalia.

         Amets guzien ama-leena;

         itxas nagian gidaria...

 

 Itzulaldi bakoitzean txori, soiñeko ezberdiñak jazki.

 Zapietako aur bailitzan, seaska attalkan negarti.

 Zillar dirdiretan argi-nabar, neska maitaberan arpegi.

 Izardi lurriñetan buru-soil, alargun samindu irudi.

 Laurden-giro ainbat begi-itxiz, kiñu-axanpaz lurrari...

 

 Eta zer zeranezko baitan, zenbait siñiskeri...

 Daramazun bide neurtuan, ainbat asmakeri!

         Egutaroen aldaaro antzuak.

         Asarrez altxa diren itxasoak.

         Aur-miñez dagoen andrezkoak...

 Gabak ainbat txalo-zartada, milla txortxorkeri; Jatorri senaz doakizu, amon

 panpox orri...

 

         Eta zerupe ortan

         erregin jostari,

         esku-zabal banatan

         zigor eta sari.

         Aldiro iritai medar agin-zorrotz;

         osteroan talo-bero usai emanaz guri.

         Iñoiz, odol-putzu gorri-nabar,

         eguzkia bera illunduaz,

         aurren artzen diozu

         orren argiari...

 

         Gizonen iritzien arabera

         bitxi ziñuten jantzi;

         orobat, giza-iritzi soillak

         billuzik zaitue utzi.

 

         Auts-erre, auts-pillo elkor ornen.

         Bakar egotearen amorruzko kiskal-autsa...

         Aita-leen eguzkiren dizdiratzeak

         damaizun azal-erraiñu utsa.

 

         Ikusmiñaren gurariz

         gizona igo danean,

         kupira gabe esan dabil,

         eta zure zoritxarrean:

 

         «Bein bear eta orra zapaldu,

         illargiari larru-azala.

         Urre bailitzan ezagutua

         auts-erre moltso, oyan ezpala.

         Zaarrez arpegia zimur,

         azal latza ta zuldartsua;

         mokorra ospelera murgil, e

         ta otzean-otz kizkurtua...

         Zergatik, gaurdaiño ez argitaldu

         bere-berea duanezko gibel izkutua?

 

         Larru-gorrian daroelako noski

         illundegi itxu kirestua;

         etsipenezko amildegi malkor,

         ondorik gabeko leize izoztua,

         otz-dardario oiartzun zulakor...

         Ez aize, ez bizi, ez arri ez lur;

         zerbait danezkoaren ezerez antzua...»

 

 Ixiltzea dagokidan onek, zer diardut, amonatxo,

 zuk dezun bai, ta ezko, barrutia gaindik jorraketan?

 Ez ote daro oraingoz, bide ber-bera lur elkor onek,

 gizonon aundikeri gosezko izurritza ontan...?

 

 Egoak moztu ta moztu goaz lur gaixoki oni.

 Urre, zillar, meakiek, erraietatik kentzen.

 Ikatz-mendi, arrolio, ibai, iturri,

 Berezko emakiñak agortzen...

 

 Aurrerakuntza omen... Giza-ezikeraren

 bide-urratze arrigarria!

 Lau egunekotz kili-koloka garabizkigun

 lurrin-ontzi dantzaria.

 Gu, bertan uztaiturik, gor, itxu, zeken;

 elkarrekiko ezaugerik eza... Gogorkeria...

 Neretzat zazpiek. Zuretzat utsa.

 Diru egarria!

 Nor zapalketak, burrukak,

 amorruzko bakartikeri itxua,

 Jainko-txikikeria...

 

 Orra, gure lur gosetiaren biar-etzirako erriñu.

 Zu zaitugun antz-antzeko noski...

 Txingurri geldigorren auts-pillo izugarria...!

 

 


akatsak / iradokizunak inprimatu