Index : Eus- Fra- Eng- Esp

 

 

 

 

 

 

EUSKAL HERRIKO GAIKAKO MAPAK

 

 

 

 

CARTES THÉMATIQUES DU PAYS BASQUE

THEMATIC MAPS OF BASQUE COUNTRY

  MAPAS TEMÁTICOS DEL PAÍS VASCO

 

 

 

 

 

Page1-Page 2

 

 

 

AURKIBIDE

 

 

 1 - Elebidunen banaketa erreala eta ehunekoak, udalerrika

 2 - Euskarazko hizkuntz gaitasuna

 3 - Euskal Herriko mapa linguistikoa / Eukararen mapa

 4 - Euskalkien mapa

 5 - Euskararen historia

 6 - Euskal kultura

 7 - Euskaraz matrikulatutako ikasleen ehunekoa

 8 - Euskal Herriko udalerrien mapa

 9 - Biztanleria eta dentsitatea, udalerrika

10 - Euskal Herriko eskualdeen mapa

11 - Euskal Herriko mapa erliebean

12 - Googleren satelite bidezko irudia

13 - Euskal Herriko natura parkeak

14 - Lur-azaleko arroak

15 - Euskal Herriko urmuga eta hidrografia

 

16 - Banaketa administratiboa

17 - Euskal herriko bailarak

18 - Normalizatutako Landaretza Indizea

19 - Ibilbide luzeko GR zidorrak

20 - Konpostelako Done Jakue bideak

21 - Paleolito- eta Epipaleolito ondorengo aztarnategiak / Burdin eta Brontze aroko aztarnategiak

22 - Harrespilak, Zutarriak, Zuloak eta Trikuharriak

23 - Euskal Herriko argi-poluzioa

24 - Euskal Herriaren mapa garbia

25 - Hizkuntz ofizialak

26 - Erdara eta Euskararen arteko proportzioa

27 - Euskal Herriko armarriak eta ikurrinak

28 - Euskal kostaldea (Hondartzak eta uharteak)

29 - Euskal Herriko historia geologikoa

30 - Euskal Herriko mapa (Euskaraz)

31 - Euskal Herria Google mapetan

32 - Distantzia kilometrikoakEuskal

 

 

 

 

 

 

1 - Elebidunen banaketa erreala eta ehunekoak, udalerrika

Proportion et pourcentage de bilingues pour chaque commune ou municipalité

Proportion and percentage of bilingual for each municipality

Proporción y porcentaje de bilingües por cada municipio

 

 

 

2 - Euskarazko hizkuntz gaitasuna

Compétence linguistique de l'Euskara

Language competence of Euskara

Competencia  lingüística del Euskera

 

 

 

3 - Euskal Herriko mapa linguistikoa

Carte linguistique au Pays Basque

Linguistic map of Basque Country

Mapa lingüístico del País Vasco                   

 

 Check this european map!

 

 

4 - Euskalkien mapa

Carte des dialectes basques

Map of Basque dialects

Mapa de los dialectos del vasco

 

 

5 - Euskararen historia

Histoire de l'Euskara

History of Euskara

Historia del Euskera

 

 

6 - Euskal kultura

Culture basque

Basque culture

Cultura vasca

 

 

7 - Euskaraz matrikulatutako ikasleen ehunekoa

Pourcentage d'élèves inscrits avec une scolarité en basque

Percentage of scholars registered in Basque language

Porcentaje de alumnado matriculado en Euskera

 

 

8 - Euskal Herriko udalerrien mapa (Azalera)

Carte municipale au Pays Basque (Superficie)

Basque Country municipal map (Area)

Mapa municipal del País Vasco (Superficie)

 

 

9 - Biztanleria eta dentsitatea, udalerrika (Biztanleak km2)

Densité de population par municipalité (Habitants par km2)

Population dentity for each municipality (Inhabitants per km2)

Densidad de población por cada municipio (habitantes per km2)

 

 

10 - Euskal Herriko eskualdeen mapa

Carte des régions basques

Map of basque regions

Mapa de las regiones vascas

 

 

11 - Euskal Herriko mapa erliebean

Carte en relief du Pays Basque

Relief map of Basque Country

Mapa en relieve del País Vasco

 

 

12 - Googleren satelite bidezko irudia

Image satellite de Google map

Satellite imagery from Google map

Imagen satelital de Google map

 

 

13 - Euskal Herriko natur parkeak

Parcs naturels du Pays Basque

Natural parks of Basque Country

Parques naturales del País Vasco

 

 

14 - Ibai nagusien lur-azaleko arroak

Bassins Hydrographiques des grandes rivières

Drainage basins of main rivers

Cuencas hidrográficas de ríos principales

 

 

 

15 - Euskal Herriko urmuga eta hidrografia

Ligne de partage des eaux et hydrographie du Pays Basque

Water divide and hydrographic map of Basque Country

Divisoria de aguas y hidrografia del País Vasco

 

 

16 - Banaketa administratiboa

Division administrative

Administrative subdivision

Subdivisión administrativa

 

 

 

17 - Euskal Herriko bailarak

Vallées au Pays Basque

Valleys of Basque country

Valles del País Vasco

 

 

 

18 - Normalizatutako Landaretza Indizea

Indice Différentiel Normalisé de Végétation

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Índice diferencial de vegetación normalizado

 

 

 

19 - Ibilbide luzeko GR zidorrak

Sentiers de Grandes Randonnées GR

GR footpath

Senderos de Gran Recorrido GR 

 

 

 

20 - Konpostelako Done Jakue bideak

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 

Routes of Santiago de Compostela (Ways of St James)

Rútas del camino de Santiago de Compostela

 

 

21 - Paleolito- eta Epipaleolito ondorengo aztarnategiak / Burdin eta Brontze aroko aztarnategiak

Les sites paléolitiques et mésolitiques - Les sites de l'Âge de Pierre et du Bronze 

Paleolithic and Mesolithic sites - Stone and Bronze Age sites

Los yacimientos paleoliticos y mesolíticos - Los yacimientos del Edad de Piedra y Bronce

 

 

22 - Harrespilak, Zutarriak, Zuloak eta Trikuharriak

Cromlechs, monolites ou menhir, trous et dolmens du Pays Basque

Cromlechs, monoliths, holes and dolmens of Basque Country

Cromlech, monolitos, hoyos y dolmens del País Vasco

 

 

 

23 - Euskal Herriko argi-poluzioa

Pollution lumineuse au Pays Basque

Light pollution in the Basque Country

Contaminación lumínica del País Vasco

 

 

 

24 - Euskal Herriaren mapa garbia

Cartes Vierges du Pays Basque

Blank maps of Basque Country

Mapa en blanco del País Vasco

 

 

 

25 - Hizkuntz ofizialak

Les langues officielles

Official languages

Las lenguas oficiales

 

 

 

26 - Erdara eta Euskararen arteko proportzioa (1991)

La proportion de l'Erdara versus Euskara

The proportion of Erdara to Euskara

La proporción del Erdara versus Euskera

 

 

 

27 - Euskal Herriko armarriak eta ikurrinak

Armoiries et drapeaux du Pays Basque (Héraldiques, blasons)

Basque Country's Coat of arms and flags (Armorial bearings)

Escudos de armas y banderas del País Vasco (blasóns)

 (Zazpiak Bat / Ikurriña / Laurak Bat / Arrano Beltza)

 

 

28 - Euskal Itsasertza (Hondartzak eta irlak)

La Côte Basque (Plages et îles)

The Basque Coast (Beaches and islands)

La Costa Vasca (Playas y islas)

 

 

29 - Euskal Herriko historia geologikoa

Histoire géologique du Pays Basque

Geological history of Basque Country

Historia geológica del País Vasco

 

 

 

 

30 - Euskal Herriko mapa (Euskaraz)

Carte du Pays Basque (en basque)

Map of Basque Country (in Basque)

Mapa del País Vasco (en Euskera)

 

Euskal Herria Google mapetan

 

 

You like this ''Euskal Herriko Mapa'', for only 5€, buy this map here, that's a very good deal !

 

    

 

31 - Euskal Herria Google mapetan

Carte routière de Google au Pays Basque

The Google Roadmap of the Basque Country

Mapa del camino de Google del País Vasco

 

32 - Distantzia kilometrikoak

Distances kilométriques

Kilometric distances

Distancias kilométricas

 

 

 
    

Municipalités en Français en Iparralde et en espagnol en Hegoalde / Municipios en Francés en Iparralde y en español en Hegoalde

(S) Soule, (BN) Basse-Navarre, (L) Labourd, (V) Vizcaya, (G) Guipúzcoa, (N) Navarra, (Á) Álava.


  • [Show]

  •  

    Page1-Page 2

    Bookmark and Share un compteur pour votre site