BAT EGIN GUREKIN

Gugana jo nahi badozu, bete hurrengo formularioa eta ahalbait arinen erantzungo deutsugu:


Aurrean * ikurra dauken eremuak nahitaez bete behar dira.

Datu Pertsonalak Babesteko Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean xedatutakoa eta 15/1999 Lege Organikoaren garapenerako Araudia onartzen dauen abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretuan xedatutakoa betez, zure datuak fitxategi automatiko batean erantsiak izango dirala jakinarazoten deutsugu. Bizkaiko Batzar Nagusietako Mahaia da fitxategi honen arduradun.

Eskatutako datuak beharrezkoak dira herritarrakaz izandako hartuemonen kudeaketarako. Zure datuak beste erakunde publiko edo pribatuei jakinerazoko jakez, indarrean dagoan legeriaren arabera aurrikusitako kasuetan. Hogeita hamar eguneko epea dozu zure datuak tratatzea gura ez dozula jakinerazoteko. Epe hori igaro eta ezer adierazo ez badozu, ulertuko da onartu egiten dozula zure izaera pertsonaleko datuak tratatzea.

Era berean, eskubidea dozu datuok atzitu, zuzendu, ezeztatu eta aurkatzeko. Horretarako, Bilboko Hurtado de Amezaga kaleko 6. zenbakian Batzar Nagusiek dauken jendearentzako arreta bulegoetara jo zeinke eta bertan zure NAN aurkeztu.