______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >hartu-emonetan geugazBIZIKAI ALKARTE KULTURALAArbidea 1
Bilbo 48004
Tel.: 94-4162393
Fax: 94-4150199
E-mail: koldoisusi@bizkaie.biz

Bizikai Alkarte Kulturala, Bilbon egoitza dauen irabazi nahirik bako alkartea; oro har, euskerea sustatzeko asmoa dauen taldea. Bizkaie Aldizkaria, Alkartearen lehenengo proiektua izan zan. Orain, barriz, Bizkaierearen ganeko gune hau erakusten da.