______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >kulturea

Bizkaierea Bizkai herriaren kultura iturria izan da. Haren bidez emon dira adierazotera bizkaitarren sentimentuak, ahoz eta idatziz, eta horreetako batzuen barri emongo dogu hurrengo orrialdeetan. Ahozko tradizinotik abiatuko gara, Erdi Aroko baladakaz hasi eta, pausoz pauso, gaur egungo bertsolaritzaraino ailegau arte. Beste alde batetik, idatzizko ekoizpena be aztertuko dogu XVI. mendearen hasieratik XXI. mendeko idazleek egiten diharduen lanetara, batez be, kazetaritza arloan.

Sarrerea Erdi Aroa Historia
Genero narratiboa XVII. mendea Izen batzuk
Genero lirikoa XVIII. mendea  
Genero paremiologikoa XIX. mendea  
Genero dramatikoa XX. mendea  
  XXI. mendea  


 AHOZKO LITERATUREA

Ahozko literaturearen barruan bereizketea egiten da tradizinozko ahozko literaturearen eta tradizinozkoa ez dan ahozko literaturearen artean. Beste modu batera adierazota, lehenengoen artean baladak eta koplak egongo litzatekez eta bigarrenean, bat-batekotasunean oinarritzen dan bertsolaritzea.