______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
       
     
 
 hasikera >web mapea   BIZKAIERA-EUSKALKIA
     Sarrerea
     Bizkaiera orokorra
  Geografia eta Historia
  Fonetikea eta Fonologia
  Izen Morfologia
  Aditz Morfologia
  Sintaxia
  Lexikoa
     Azpieuskalkiak
  Sarrerea
  Mendebaldeko bizkaierea
  Ekialdeko edo Markinako bizkaierea
  Gipuzkoako bizkaierea
     Bizkaiera zaharra
  Historia eta iturriak
  Fonetikea eta Fonologia
  Izen Morfologia
  Aditz Morfologia
  Sintaxia
   KULTUREA
     Ahozko tradizinoa
  Sarrerea
  Genero narratiboa
  Genero lirikoa
  Genero paremiologikoa
  Genero dramatikoa
     Literatura idatzia
  Erdi Aroa
  XVI. mendea
  XVII. mendea
  XVIII. mendea
  XIX. mendea
  XX. mendea
  XXI. mendea
     Bertsolaritzea
  Historia
  Izen batzuk
   BIZKAIERA IDATZIA
     
   BIBLIOGRAFIA
    Bizkaieraz
    Bizkaierearen ganean
  Berbetak
  Literaturea
  Bizkaiera standarra
  Soziolinguistikea
   LOTURAK
     
   WEB MAPEA
     
   HARTU-EMONETAN GEUGAZ