top

ENKF – EUSKADIKO NEKAZARITZA KOOPERATIBEN FEDERAZIOA

Helburua: 1989an sortu zen eta Euskadiko nekazaritza-arloko kooperatibismoa batu, ordezkatu, defendatu eta sustatzen du.

Zenbakitan: 650 langile eta 10.000 bazkide dituzten federatutako 71 kooperatiben ordezkaria da.

Zerbitzuak:  

  • Nekazaritza kooperatiben sektorearen ordezkaritza instituzionala.
  • Prestakuntza-jardueren antolakuntza
  • Kooperatiba-mugimenduaren printzipioen zabalpena sustatu
  • Kideen interesekoak diren zerbitzuen antolakuntza
  • Elkar-lankidetza sustatu.
  • Nekazaritza kooperatiben eta euren kideen interesak hobeto defenditzen lagunduko duten ekintzak bultzatu.
  • Kooperatiben Erregistroari laguntza eman, bertan erregistratuta dauden sozietateen errolda egunean mantentzeko.

Harremanetarako: Nafarroako Errege-Erreginak 51   * 01013 Vitoria-Gasteiz
                                      Tel: 945 257 088   *   Fax: 945 253 959
                                      info@euskadi.coop
  *   www.euskadi.coop
                                             Idazkari Teknikoa: Iñaki Nubla

top

Bai Euskarari