Bilatu gure katalogoan

images/stories/argitalpenak/azalak/446.jpg

Euskal Gramatika Lehen Urratsak VII. Aditz jokatugabeak

 • Egilea: Batzuk
 • ISBN

  : 978-84-95438-79-9
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • 2011
 • Aurreko liburuetan, izen-sintagma, aditz-sintagma, lokailuak, juntagailuak eta mendeko perpaus jokatuak aztertu dira. Oraingoan, ordea, perpaus jokatugabeak aztertu dira; alegia, aditza bai baina aditz jokorik ez dutenak.
 • Hizkuntza: Euskara  
 • Prezioa: 20.00 €
 • Egin eskaria
 • Euskal Gramatika. Lehen Urratsak bildumaren azken lana.

EUSKAL GRAMATIKA Lehen Urratsak VI (Mendeko perpausak 2)

 • Egilea: Euskaltzaindiko gramatika batzordea
 • ISBN

  : 978-84-95438-20-1
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • 2005
 • Oraingo honetan mendeko perpausen azterketari lotu zaio Euskaltzaindiko gramatika batzordea. Menderakuntzari eskainiko dizkion hiru liburuetarik bigarrena da EGLU VI liburuki hau. Aurrekoan eta honako honetan aditz jokatudun perpaus mendekoak aztertuko dira, eta azkenekoan aldiz aditz jokatugabea dutenak.
 • Hizkuntza: Euskara  
 • Prezioa: 18.00 €
 • Egin eskaria

Euskal Gramatika. Lehen Urratsa V. (Mendeko Perpausak - 1)

 • Egilea: Euskaltzaindiko Gramatika batzordea
 • ISBN

  : 978-84-85479-94-8
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • 1999
 • Sail honetako aurreko gramatiketan perpaus bakunaren egitura, aditza, testu antolaketarako lokailuak eta perpaus juntatuak landu ondoren, oraingo honetan mendeko perpausen azterketari lotu zaio Gramatika batzordea. Menderakuntzari eskaini dizkion hiru liburuetatik lehena da EGLU V. liburukia. Honetan aditz jokatudun zenbait perpaus mendeko aztertu dira: perpaus osagarriak, erlatiboak, konparatiboak eta ondoriozkoak.
 • Hizkuntza: Euskara  
 • Prezioa: 18.00 €
 • Egin eskaria