Euskararen sustapena

Sustapen batzordearen berariazko zeregina da Euskaltzaindiaren Jagon sailari egokitu zitzaizkion euskara zaintzea eta euskararen erabilera eta erabileraren eremuak zertan diren ikustea.

Dokumentuak

Zuzenean

Jagon jardunaldiak