Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Mapa aurkibide orokorra:

EHHA-1 softwarea

Windows XP eta Vista sistemetarako CD-ROM aplikazioa. EHHA-1 aplikazioa instalatzeko CD-ROMa.