Orotariko Euskal Hiztegia

Orotariko Euskal Hiztegia obra deskriptiboa da, eta ez arauemailea, ez normatiboa.

Haren xedea garai, toki eta mota guztietako euskal hitz-ondarea biltzea da.

Menderik mende eta euskalkietan zehar euskaldunak nolako hizkuntzaz baliatu diren ahalik eta osokien eta zehatzen azaltzeko helburua du hiztegi honek. Hiztegi historiko honetan jaso dira euskaraz idatzi diren liburu esanguratsu gehienak, aro eta euskalki ezberdinetakoak.

Zuzenean