Euskaltzaindiaren hiztegia. Adierak eta adibideak batzorde ahaldundua

Parte hartzaileak

Burua:

Iker sailburua (Sagarna, Andoni)

Idazkaria:

Euskaltzaindiaren Idazkaria (Kintana, Xabier)

Kideak: