Herri Literaturaren Corpusa egitasmoa

Herri Literaturaren datutegia sortzea du helburu, hotsa, euskaraz herri literaturaz idatzitako testu-masa handiak biltzea eta ezaugarri linguistikoaz markatzea.

  • Zuzendaria: Esnal, Pello
  • Aholkulariak:
    • Iriondo, Jose Mari
    • Kaltzakorta, Jabier

Euskaltzaindiaren gaurko egitasmo nagusien artean dago Herri Literaturaren Corpusarena. Egitasmo hori izango du batzorde honek erreferentzia nagusia, eta hiru zeregin eginkizun: corpusa bildu, aztertu (ikertu) eta plazaratu

Pello Esnal — Egitasmoko zuzendaria