Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1964

109. zenbakia. Azala

109. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Aititatxo, 109. zk., 1964-01: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Zertarako alkartuten zarie zuek, gazteok?, 109. zk., 1964-01: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Itxasoan. Apaiz santu bat, 109. zk., 1964-01: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Estiloa markatu, 109. zk., 1964-01: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Erri santua, 109. zk., 1964-01: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Ta..., jarraitu daigun burrukan, 109. zk., 1964-01: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Errezo gitxi. Biar asko, baiña... baiña zer?, 109. zk., 1964-01: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Bierrak zer dakarsku? Poza ala tristetasuna?, 109. zk., 1964-01: [8].
110. zenbakia. Azala

110. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Auts zara... eta auts biurtuko zara! Nora noa? Ba-noa eriotzara..., 110. zk., 1964-02: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Mutillentzat eta neskantzat, 110. zk., 1964-02: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Baserritarren urte barria, 110. zk., 1964-02: [3].
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: Sierra Leonatik Aita Imanolek diñoskina, 110. zk., 1964-02: [4-5; 2].
 • [Egile ezezaguna]: Gure artean irakurtzen dana, 110. zk., 1964-02: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Zenbat seme? Asko? Gitxi?, 110. zk., 1964-02: [7].
 • Torrealday [Torrealdai, Joan Mari]: Biergiña. Jainkoaren jarraitzaille eta ordezko, 110. zk., 1964-02: [8].
111. zenbakia. Azala

111. zenbakia

 • Gerrika [Gerrikaetxebarria, Sabin]: Aberritik deika [Olerkia], 111. zk., 1964-03: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Zoriona billa. Gaztea, zintzo jokatu, 111. zk., 1964-03: [2].
 • Aita Imanol [Berriatua, Imanol]: Sierra Leonatik Afrikako barriak. Aita Imanol berbetan, 111. zk., 1964-03: [2-5].
 • [Egile ezezaguna]: Zeozer diñoskuen erantzunak, 111. zk., 1964-03: [5-7].
 • [Egile ezezaguna]: Senar-emazteak umebideko denporan, 111. zk., 1964-03: [6-7].
 • Paulo VI: Paulo VI'ren karta JOC-ari, 111. zk., 1964-03: [8].
112. zenbakia. Azala

112. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Egia kurutzean dago, 112. zk., 1964-04: [1].
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: Len, Freetown. Orain, Abidjan. Itxas-Apostoladua Afrikan, 112. zk., 1964-04: [2-5].
 • [Egile ezezaguna]: Maitasuna, 112. zk., 1964-04: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Edariak gure egunetan, 112. zk., 1964-04: [4-6].
 • [Egile ezezaguna]: Zergatik lotsa?, 112. zk., 1964-04: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Baserria egiten, 112. zk., 1964-04: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Gizona eta bierra, 112. zk., 1964-04: [8].
113. zenbakia. Azala

113. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Naiz ta prakaz jantzi..., 113. zk., 1964-05: [1-2].
 • [Egile ezezaguna]: Senar emazteen krisia. Tenperamentuen alkar-jotea, 113. zk., 1964-05: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Aberastasuna, bai. Aberastasuna, ez, 113. zk., 1964-05: [3-4].
 • [Egile ezezaguna]: Etxerako "ordua", 113. zk., 1964-05: [4-5].
 • Gandiaga, A. [Gandiaga, Bitoriano]: Urrundik Naiatortzu [Olerkia], 113. zk., 1964-05: [5].
 • [Egile ezezaguna]: Gazteari atsegin jakon berba bat. "Libertadea", 113. zk., 1964-05: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Isidro Deuna. Baserriaren Zaindari, 113. zk., 1964-05: [6-7].
 • [Egile ezezaguna]: Katolikoa eta politika. Bete bear bat, 113. zk., 1964-05: [8].
114. zenbakia. Azala

114. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Pobretasuna ta gizona, 114. zk., 1964-06: [1-2].
 • [Egile ezezaguna]: Zoriona eztago emen. Zorionaren iturri billa, 114. zk., 1964-06: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Arraintzaleak. Jo beti geiagora, 114. zk., 1964-06: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Texasko ume bat. Nor zara zu Mr. Johnson?, 114. zk., 1964-06: [5-6].
 • [Egile ezezaguna]: Semea edo telebisiñoa?, 114. zk., 1964-06: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Baserritarren bakaziñoak noiz?, 114. zk., 1964-06: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Zelan gaur katolikoak izan?, 114. zk., 1964-06: [8].
115. zenbakia. Azala

115. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Miña, samiña ta otoitza, 115. zk., 1964-07: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Gazteok zer?, 115. zk., 1964-07: [2-3].
 • Quoist, Michel: [Izenbururik gabe] [Olerkia], 115. zk., 1964-07: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Liturji barria, bai? Noiz? Ta zergaitik?, 115. zk., 1964-07: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Kultura olatua itxaso mandan, 115. zk., 1964-07: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Amodioaren azken arnasak, 115. zk., 1964-07: [6].
 • Aresti, G. [Aresti, Gabriel]: Aitaren etxea [Olerkia], 115. zk., 1964-07: [7].
 • Aresti, G. [Aresti, Gabriel]: Emen ala an [Olerkia], 115. zk., 1964-07: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Alkar-berbaketaren arazoa!, 115. zk., 1964-07: [8].
116. zenbakia. Azala

116. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Agoztua ta..., 116. zk., 1964-08: [1-2].
 • [Egile ezezaguna]: Jolasketa, 116. zk., 1964-08: [2].
 • Arrugain [Arrutza, Mikel "Arrugain"]: Bitsa ezer ez [Olerkia], 116. zk., 1964-08: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Eliza itxasoan, 116. zk., 1964-08: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Mundu kultua, 116. zk., 1964-08: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Nekazaritza-lurrak zer bear dau?, 116. zk., 1964-08: [6-7].
 • [Egile ezezaguna]: Ezkondu ta kitto?, 116. zk., 1964-08: [6-7].
 • [Egile ezezaguna]: Danok dogu egiaren zati bat, 116. zk., 1964-08: [8].
117. zenbakia. Azala

117. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Ecclesiam suam, 117. zk., 1964-09/10: [1; 3-4].
 • [Egile ezezaguna]: Ama zara ta..., 117. zk., 1964-09/10: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Pobretasuna gora! Pobretasuna bera!, 117. zk., 1964-09/10: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Gure maitasunak egoismoa sustraian?, 117. zk., 1964-09/10: [5].
 • [Egile ezezaguna]: San Frantziskok. Gaurko munduari, 117. zk., 1964-09/10: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Zure semeak eztozuz nai galdu?, 117. zk., 1964-09/10: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Laikoak Eleizako eginbearretan. Modaren bat!, 117. zk., 1964-09/10: [8].
118. zenbakia. Azala

118. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Ezkara betikoak, eta bai betirakoak. Zemendiak gogoratzen deuskuna, 118. zk., 1964-11: [1; 3].
 • [Egile ezezaguna]: Bizitzak erakutsi. Guk, ikasi. Egiaren atzamarretan, 118. zk., 1964-11: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Laikoak. Eleiza, gu be bai, 118. zk., 1964-11: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Konzilioari buruz, 118. zk., 1964-11: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Ezkontza zer...?, 118. zk., 1964-11: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Gizona lurrak artu? Zapaldu? Ito?, 118. zk., 1964-11: [8].
120. zenbakia. Azala

120. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Neguarenak, 120. zk., 1964-12: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Kresala, 120. zk., 1964-12: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Pakea. Nai utsa, 120. zk., 1964-12: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Bakea. Nai bai, baiña, 120. zk., 1964-12: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Euskal Arrantzaleen Eleberria, 120. zk., 1964-12: [5].
 • [Egile ezezaguna]: Gaztea, ez makurtu iñoiz burua, 120. zk., 1964-12: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Paulo ta gaztedi barria, 120. zk., 1964-12: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Erlijiño-askatasuna, 120. zk., 1964-12: [8].