Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1956

30. zenbakia. Azala

30. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Zorion egarria, 30. zk., 1956-01: [1].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 30. zk., 1956-01: [2].
 • Iztun: Gure berbetearen gaiñean, 30. zk., 1956-01: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Jesukristoren Jaiotzea, Berba egin Jauna, 30. zk., 1956-01: [3].
 • Kuhn, Chas. [Kuhn, Charles Harris]: Eulali. Biotz onekoa [Komikia], 30. zk., 1956-01: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Felis katua [Komikia], 30. zk., 1956-01: [5].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 30. zk., 1956-01: [5].
 • Winner, Doc: Josetxo [Komikia], 30. zk., 1956-01: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Inpernua. Maitasun okertua, 30. zk., 1956-01: [7].
 • Wingert, Dick: Anton [Komikia], 30. zk., 1956-01: [8].
31. zenbakia. Azala

31. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Gaurko kristiñauak, zer?, 31. zk., 1956-02: [1].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 31. zk., 1956-02: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Arantzazuko Amaren omenez euskal-sariketea, 31. zk., 1956-02: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Jesukristoren Zirkuntziziñoa, Berba egin Jauna, 31. zk., 1956-02: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Mutiko biren okerkeriak [Komikia], 31. zk., 1956-02: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Felis katua [Komikia], 31. zk., 1956-02: [5].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], 31. zk., 1956-02: [5].
 • Iztun: Euskalduntasuna, 31. zk., 1956-02: [6].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], 31. zk., 1956-02: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Kristo, gure modelua. Ibiltaldi zentzun bakoa, 31. zk., 1956-02: [7].
 • Sims, Tom: Popeye mariñela [Komikia], 31. zk., 1956-02: [8].
32. zenbakia. Azala

32. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Gure bidea, 32. zk., 1956-03/05: [1-2].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Or, An, Emen, 32. zk., 1956-03/05: [2-4].
 • Aingeru: Purgatorioa. Aspaldiko lagunak, 32. zk., 1956-03/05: [4-5].
 • Iztun: Txinpartak Luis-tarrenean Teatrogiñen. San Iñaziori Bilboko Luistarrak eraikiko deutsien monumenturako diru-bilketearen alde, 32. zk., 1956-03/05: [5-6].
 • I.: Espaiñiako katolikoak eta zinematografia, 32. zk., 1956-03/05: [6-7].
 • Arantzazutarra: Arantzazu ta Bizkaia, 32. zk., 1956-03/05: [8-10].
 • I.: Emakume batek emon eutsan Komuniñoa Mussolini'ri, 32. zk., 1956-03/05: [10-11].
 • Abandokoa: Euskaldun batek esan dausku. Txurruta eta Anka-jokua, Ugari, 32. zk., 1956-03/05: [11-13].
 • Aingeru: Zelan jakin gure vokaziñoa. Josteko makiñea, 32. zk., 1956-03/05: [13-14].
 • Aresti, G. [Aresti, Gabriel]: Ilunpeak argitu bear... Orain berreun urte, mundu guztiak, gente ikasiak be, siñistuten ebazan superstiziñoak, 32. zk., 1956-03/05: [15-16].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 32. zk., 1956-03/05: [16].
 • Iztun: Euskaltzaindiak prestauriko jaialdia giro bero eta atsegiñ baten azpian ospatu zan Arriaga Teatroan. Ramon Menendez Pidal jaunaren karta bat artu zan bere oniritzia emonik, 32. zk., 1956-03/05: [16-17].
 • Iztun: Adorearen Indarra, 32. zk., 1956-03/05: [17].
 • Mestraitua, Bingen: Euskal ikastaroa amaitorduan ikasle baten agurra, 32. zk., 1956-03/05: [18].
 • Iztun: Euskal ikastaroa amaitzean ikasleak Itziarrera egindako ibiltaldia. Bezperan euri zaparrada galantak bota zituen, 32. zk., 1956-03/05: [18-19].
 • [Egile ezezaguna]: Aurreko igarkizunaren erabakia eta nor izan dan irabazle. Carazo'tar Gergorio, Oliteko Frantziskotarren komentukoa, 32. zk., 1956-03/05: [19-20].
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel "Abeletxe"]: Kontu kontari, 32. zk., 1956-03/05: [20].
 • Maryla: Aberatsa ta San Migel. Poloniako ipuin bat, 32. zk., 1956-03/05: [21].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorearen txokoa, 32. zk., 1956-03/05: [21-22].
 • [Egile ezezaguna]: ¡Biotz ona!, Humorearen txokoa, 32. zk., 1956-03/05: [22].
 • [Egile ezezaguna]: Felis katua [Komikia], 32. zk., 1956-03/05: [23].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 32. zk., 1956-03/05: [23].
 • Kuhn, Chas. [Kuhn, Charles Harris]: Eulali. Biotz onekoa [Komikia], 32. zk., 1956-03/05: [24].
33. zenbakia. Azala

33. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Erri baten espiritua, 33. zk., 1956-06/07: [1].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Or, An, Emen, 33. zk., 1956-06/07: [2].
 • Aingeru: Antxoba freskueee...!, 33. zk., 1956-06/07: [2-5].
 • Basterretxea: S. O. S., 33. zk., 1956-06/07: [5-6].
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel "Abeletxe"]: Urretxindorra Ibarrekolanda'n, 33. zk., 1956-06/07: [7].
 • Arrugain [Arrutza, Mikel "Arrugain"]: Maitasuna eta Gorrotoa, 33. zk., 1956-06/07: [7-8].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 33. zk., 1956-06/07: [8].
 • Totorika, A. [Totorika, Andoni]: Txomin Arraio zeruan. Ipuiña, 33. zk., 1956-06/07: [9].
 • [Egile ezezaguna]: Axular-en omenez. Euskal bertsoen sariketea, 33. zk., 1956-06/07: [9-10].
 • [Egile ezezaguna]: Euskaltzaleen Bilkura Arantzazun Euskaltzaindiaren itzalpean (1956-ko iraillaren 14-tik 16-ra), 33. zk., 1956-06/07: [10].
 • Iztun: San Iñazio Loiolakoaren omenez Xoxote mendi gaillurrean eraiki dan monumentuaren inauguraziñoa, 33. zk., 1956-06/07: [10-11].
 • Ikusle: Britaniko Parlamentua. London-eko gure mandatariengandik artua, 33. zk., 1956-06/07: [12].
 • [Egile ezezaguna]: Arakiña ta ollaskoa. Errusiako ipuiña, 33. zk., 1956-06/07: [13].
 • Maryla: Azeria ta ollarra. Poloniako ipuiña, 33. zk., 1956-06/07: [13].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorearen txokoa, 33. zk., 1956-06/07: [14].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe] [Komikia], 33. zk., 1956-06/07: [15].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 33. zk., 1956-06/07: [15].
 • Terry, Hilda: Madalen [Komikia], 33. zk., 1956-06/07: [16].
34. zenbakia. Azala

34. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Naziñoen ikurriña, 34. zk., 1956-08/09: [1-2].
 • Abeletxe [Ziarsolo, Manuel "Abeletxe"]: Artabero Usaña Obe, 34. zk., 1956-08/09: [2-3].
 • [Egile ezezaguna]: Munduko hospitalik arrigarriena, 34. zk., 1956-08/09: [3].
 • Iztun: Arantzazun euskalzaleen bilkurak Euskaltzaindiaren itzalpean, 34. zk., 1956-08/09: [3-5].
 • Ibieta [Berriatua, Imanol]: Ziñearen kulturazko valioa, 34. zk., 1956-08/09: [6].
 • Ikusle: Eskoziatik zear. London-eko gure mandatariengandik artua, 34. zk., 1956-08/09: [7-8].
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: Bertoldinen Zorakeriak, 34. zk., 1956-08/09: [9].
 • Arranondo [eta beste]: [Izenbururik gabe], Or, An, Emen, 34. zk., 1956-08/09: [10].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Euskalzaleen txokoa. Aberastu zure iztegia ta konzeptuak, 34. zk., 1956-08/09: [10].
 • Iztun: Txistulariak, 34. zk., 1956-08/09: [11].
 • Arrese ta Beitia, Felipe [Arrese Beitia, Felipe]: Arbola bat [Bertsoak], 34. zk., 1956-08/09: [12].
 • Mogel, Juan Antonio: Txakurra ta Katua. Ipuiña [Olerkia], 34. zk., 1956-08/09: [12].
 • [Egile ezezaguna]: Sara-ko Axular-en omenean sarituriko olerki ta bertso-saillak, 34. zk., 1956-08/09: [13].
 • [Egile ezezaguna]: Sariketa, 34. zk., 1956-08/09: [13].
 • [Egile ezezaguna]: Arek zidian larritasunak, 34. zk., 1956-08/09: [13-14].
 • Illordo: Gaitz-izen'en gertariak, 34. zk., 1956-08/09: [14].
 • Maryla: Poloniako ipuiñak, 34. zk., 1956-08/09: [14].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe] [Komikia], 34. zk., 1956-08/09: [15].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Egia ta guzurra, 34. zk., 1956-08/09: [15].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe] [Binetak], Humorearen txokoa, 34. zk., 1956-08/09: [16].
35. zenbakia. Azala

35. zenbakia

 • Erkiaga, Eusebio: Azkue euskaldun aundiaz. Lekeitio zorretan dago, 35. zk., 1956-10/12: [1-2].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Munduan zear, 35. zk., 1956-10/12: [2-3].
 • Aingeru: Makaillaozaleak, 35. zk., 1956-10/12: [3-5].
 • Ibieta [Berriatua, Imanol]: Alkartasunez-ko espiritua, 35. zk., 1956-10/12: [6].
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: Demoniñoaren adar artean, 35. zk., 1956-10/12: [7].
 • Goikoetxea: [Izenbururik gabe], Zinematografia, 35. zk., 1956-10/12: [8-9].
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Lanez egiteko... lanian (Soldau gazte baten bertsoak) [Bertsoak], 35. zk., 1956-10/12: [9].
 • Iztun: Aita Lino Akesolo-gaz barriketan, 35. zk., 1956-10/12: [10].
 • Arbeloa: Erregenetako ipuiña, 35. zk., 1956-10/12: [10-11].
 • Totorika, Andoni: Amerikatara, 35. zk., 1956-10/12: [11-12].
 • [Egile ezezaguna]: Arantzazuko euskal-sariketa, 35. zk., 1956-10/12: [12-13].
 • Iztun: Azkue jauna zanaren omenezko jaiak, 35. zk., 1956-10/12: [13-14].