Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1967

143. zenbakia. Azala

143. zenbakia

 • Zabale: Bide Barrietatik, 143. zk., 1967-01-15: 1.
 • Sabin; Barrizale; Salatari; Baseuntz; Maguregi, Rosa Mari; Portu-Zale [Sabin; Barrizale; Zelaieta, Angel; Baseuntz; Maguregi, Rosa Mari; Portu-Zale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 143. zk., 1967-01-15: 2.
 • Nabarniz: Gerrarik ez eidogu izango, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15: 3.
 • Zubizarreta, Antonio: Bob ala Ted, lendakari...?, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15: 3.
 • Z., A. [Zelaieta, Angel]: Italiako komunistak, Mundua mundu, 143. zk., 1967-01-15: 3.
 • Berriatua, Imanol: [Izenbururik gabe], Kristiñau erriko barriak, 143. zk., 1967-01-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Urte barria, bizimodu barria, Baserria, 143. zk., 1967-01-15: 5-8.
 • Ibarra, Karmen: Erri ikastolak, 143. zk., 1967-01-15: 9.
 • Gereño, Xabier: Zer pasetan da Bilbao erri irratian, 143. zk., 1967-01-15: 10.
 • Aldarra, J.: Bilboko kaleak, 143. zk., 1967-01-15: 10.
 • Arana, Jose Antonio [Arana Martija, Jose Antonio]: Gure musika barria, 143. zk., 1967-01-15: 11.
 • Euskal Abestiaren Sariketako antolatzalleak: Aurrera doa Euskal Abestiaren Irugarren Sariketa, 143. zk., 1967-01-15: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Bermeo, Ezagutu zure erria, 143. zk., 1967-01-15: 12; 10.
144. zenbakia. Azala

144. zenbakia

 • Zabale: Bearrezkoetan batasuna, 144. zk., 1967-01-31: 1.
 • Joxe Mari [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 144. zk., 1967-01-31: 2.
 • Txori-Alai: Australian Bizkaitarrak, 144. zk., 1967-01-31: 2.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Erlejiñoa ta politikea, 144. zk., 1967-01-31: 3; 9.
 • Berriatua, Imanol: Erriaren liburua, Kristiñau erriko barriak, 144. zk., 1967-01-31: 4.
 • Torrealday, J.M. [Torrealdai, Joan Mari]: Aiko-maiko naiko, 144. zk., 1967-01-31: 5.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Au, ori ta bestea, 144. zk., 1967-01-31: 5.
 • Aranburu, Joseba Andoni [Aranburu, Jose Antonio "Natxi"]: Alkarizketa errexa ete?, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31: 6.
 • Kintana, F.X. [Kintana, Xabier]: Noiz arte olan?, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31: 6.
 • Gerrikagoitia, Erramon: Deusto'ko Unibersidadean, Eritxi billa, 144. zk., 1967-01-31: 6.
 • Zabale: Etxebarriko lantegiko barri, 144. zk., 1967-01-31: 7.
 • Ugarteburu, Angel: Gizarte-arazoak, 144. zk., 1967-01-31: 7.
 • Garitaonandia, Gotzon: Zine Egille ospetsu baten eriotza dala-ta, 144. zk., 1967-01-31: 8.
 • Aita Ibabe: Legardunak, 144. zk., 1967-01-31: 8.
 • Ibarra, Karmen: Gure errietako gaurko gaztediaren egoerea, 144. zk., 1967-01-31: 9.
 • Aita Ibabe: Bitariko berbakera edo bilinguismoa dala-ta..., 144. zk., 1967-01-31: 10.
 • Gerrikagoitia [Gerrikagoitia, Erramon]: Agintariak dirala-ta, 144. zk., 1967-01-31: 10.
 • Arana Martija, Jose Antonio: Gure dantza barriak, 144. zk., 1967-01-31: 10.
 • Gereño, Xabier: Zergaitik ez protesta danzak eta umeenak, 144. zk., 1967-01-31: 10.
 • Soloeta-Astarbe, N. [Soloeta-Astarbe, Nikolas]: Bai, Euskerazko Izenak, 144. zk., 1967-01-31: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Gernika, Ezagutu zure erria, 144. zk., 1967-01-31: 12; 10.
145. zenbakia. Azala

145. zenbakia

 • Zabale: Cardijn Kardenala Gaztea da, 145. zk., 1967-05: 1.
 • Aranberria; Lasuen; Sabin; Deunoro; Barrizale [Aranberria; Lasuen, Balendin; Sabin; Sardui, Deunoro; Barrizale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 145. zk., 1967-05: 2.
 • Zurutuza, A.: Gorriak Baticano-an, Mundua mundu, 145. zk., 1967-05: 3.
 • Berriatua, Imanol: Liturgia barria, Kristiñau erriko barriak, 145. zk., 1967-05: 4.
 • Izagirre, Felipe: Erri eritxia Eleiz barruan, 145. zk., 1967-05: 5.
 • Munegain [Arenaza, Josu]: Euskal kirolariekaz Mungian, 145. zk., 1967-05: 6.
 • Salari: Txirrindularien giroa, 145. zk., 1967-05: 7.
 • Altuna, Josu "Basa-Jaun" [Altuna, Josu "Basajaun"]: Amorebieta IV pelotaria saritua, 145. zk., 1967-05: 7.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Neguko bokarta, 145. zk., 1967-05: 8.
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Erantzuna, 145. zk., 1967-05: 8.
 • Oar-Arteta, Jose Antonio: Noiz arte olan, 145. zk., 1967-05: 9.
 • Garitaonandia, Gotzon: 104 urte, 145. zk., 1967-05: 9; 8.
 • Pakomio: Militarrak, Prailleak, Abadeak, Neskak Euskeraz. Nun... Pumanieska'n, 145. zk., 1967-05: 10.
 • Gereño, Xabier: Aurten, bizkaitar asko sarituen artean, 145. zk., 1967-05: 11.
 • Gereño, Xabier: Zegaitik ez ule luzeak, 145. zk., 1967-05: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sopelana, Ezagutu zure erria, 145. zk., 1967-05: 12.
146. zenbakia. Azala

146. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Oiñarriak, 146. zk., 1967-06: 1.
 • Sabin; Yurrebaso; Maguregi'tar R.M.; Anaitasuna [Sabin; Yurrebaso, Jose Antonio; Maguregi, Rosa Mari; Anaitasuna]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 146. zk., 1967-06: 2.
 • Zurutuza, A.: Erensugea ta artza, Mundua mundu, 146. zk., 1967-06: 3.
 • Barrutia, J.: Robert Kennedy, nora, Mundua mundu, 146. zk., 1967-06: 3.
 • Berriatua, Imanol: Katoliku Aziñoa Munduan, Kristiñau erriko barriak, 146. zk., 1967-06: 4.
 • Izagirre, Felipe: Holanda: teologuen erria, 146. zk., 1967-06: 5.
 • Jim Aurrera: Euskal Ikubilkariak, 146. zk., 1967-06: 6.
 • Ajuria, A.: Juan Antonio Mogel, 146. zk., 1967-06: 7.
 • Arenaza, Josu: Beste euskal histori triste bat, 146. zk., 1967-06: 7.
 • Ibarra, Karmen: Gaztedia Jakintzaren Aurrean, 146. zk., 1967-06: 8.
 • Garitaonandia, Gotzon: Gizona Izar Artean, Otoitzean, 146. zk., 1967-06: 9.
 • Calzada, Julen [Kalzada, Julen]: Euskal gaztedia, 146. zk., 1967-06: 10.
 • Legarreta, J. [Legarreta, Jon]: 1967, bakearen urtea, 146. zk., 1967-06: 10.
 • Kantale: Euskal Abestiaren Irugarren Sariketa: «Txoria kaiolan» abestiaren egilleagaz, 146. zk., 1967-06: 11.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal zinea, 146. zk., 1967-06: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zornotza-Amorebieta, Ezagutu zure erria, 146. zk., 1967-06: 12.
147. zenbakia. Azala

147. zenbakia

 • Zubeldia, Iñaki: Eliezer Ben Yehuda. "Hebreo" izkuntzaren sortzaillea, 147. zk., 1967-07: 1.
 • Abina'tarra; Zabalarre; Barrizale; Aranburu, Joseba Andoni [eta beste] [Abina'tarra; Zabalarre; Barrizale; Aranburu, Jose Antonio "Natxi" [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 147. zk., 1967-07: 2; 4-5.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Israel edo erri baten bizi-naia, Mundua mundu, 147. zk., 1967-07: 3.
 • Berriatu, Imanol [Berriatua, Imanol]: Belauniko munduaren aurrean, Kristiñau erriko barriak, 147. zk., 1967-07: 4.
 • Izagirre, Felipe: [Izenbururik gabe], Eleiza gaurko munduan, 147. zk., 1967-07: 5.
 • Sabin: Pelota Txapelketa Dala-ta, 147. zk., 1967-07: 6.
 • Aboitiz, A.: Marshall Gernikan, 147. zk., 1967-07: 7.
 • Astigar-Mendi: Goseak illak, 147. zk., 1967-07: 8.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Volanta Sareak Dirala-ta, Arraintza Kontuak, 147. zk., 1967-07: 9.
 • Arana, Jose Antonio [Arana Martija, Jose Antonio]: Eusko Margo Ertirik, Bai?, 147. zk., 1967-07: 10.
 • Sabin: Zertako morokil ori?, 147. zk., 1967-07: 11.
 • Mendizabal, Julen: Ule luzeak dirala-ta. Xabier Gereño'ri idazki agiria, 147. zk., 1967-07: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sestao, Ezagutu zure erria, 147. zk., 1967-07: 12.
148. zenbakia. Azala

148. zenbakia

 • Paulo VI Aita Santua: Errien aurrerakuntza. Populorum progressio, 148. zk., 1967-08: 1-19.
149. zenbakia. Azala

149. zenbakia

 • Uriona, Josu: Agur Balentin, 149. zk., 1967-09: 1.
 • Atxuriko Aitor; Aldakaitz; Baraiazarra, Luis [Atxuriko Aitor; Maortua, Miren "Aldakaitz"; Baraiazarra, Luis]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 149. zk., 1967-09: 2.
 • Legarreta, Juan [Legarreta, Jon]: Datorren urtean, Jerusalem'en, 149. zk., 1967-09: 3.
 • Aurre-Apraiz [Aurre-Apraiz, Balentin]: Eztogu ontzat artzen, 149. zk., 1967-09: 4.
 • Izagirre, Felipe: [Izenbururik gabe], Eleiza gaurko munduan, 149. zk., 1967-09: 5.
 • Aurraitz [Aurre-Apraiz, Balentin]: Biozkadak, 149. zk., 1967-09: 5.
 • Etxeberria, J.R.: Triunfalismoa Españiko Eleizan?, 149. zk., 1967-09: 6.
 • Garitaonandia, Gotzon: Euskera yenka-dantzan, Urduliz'en, 149. zk., 1967-09: 7.
 • Erkiaga, Eusebio: Euskaltzaindiaren deia. Euskal aldizkarien zuzentzaileei eskaria, idazle batzuen zabarkeriz, 149. zk., 1967-09: 8.
 • Txorizale: Txori polita kaiolan, 149. zk., 1967-09: 9.
 • Enbeita, Balendin: Gazte bat Askatasuna eskatzen [Bertsoak], 149. zk., 1967-09: 9.
 • Etxaide-Itharte, Yon [Etxaide, Yon]: Gure lotsagarria, 149. zk., 1967-09: 10.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Bilbo egaleko kontuak, 149. zk., 1967-09: 11.
 • Zabale: Urkiaga'tar Estepan "Lauaxeta", 149. zk., 1967-09: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Mungia, Ezagutu zure erria, 149. zk., 1967-09: 12.
150. zenbakia. Azala

150. zenbakia

 • Zubeldia, Iñaki: Eliezer Ben Yehuda. Idazle eta Jakintsu (II), 150. zk., 1967-09: 1.
 • Aranburu, Joseba Andoni; Gerrikagoitia, Erramun; Naberan, Jesus [eta beste] [Aranburu, Jose Antonio "Natxi"; Gerrikagoitia, Erramon; Naberan, Jesus [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 150. zk., 1967-09: 2.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Ikusten eta ikasten, 150. zk., 1967-09: 3.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik, 150. zk., 1967-09: 4.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Europatik zear, 150. zk., 1967-09: 4.
 • Egurrola, Bitor: Euskal Abadegai-etxea, 150. zk., 1967-09: 5.
 • Larrea, S.: Beste eritxi bat, 150. zk., 1967-09: 5.
 • Bein beiñeko batzorde artezkaria [Euskerazaleak]: Euskerazaleak. Euskera erabilte aldeko alkartasuna, 150. zk., 1967-09: 6.
 • Deunoro [Sardui, Deunoro]: Zugaz gelditzen naz, 150. zk., 1967-09: 7.
 • Enbeita, Balentin [Enbeita, Balendin]: Balentin Uriona'ri [Bertsoak], 150. zk., 1967-09: 7.
 • Bengoa Zubizarreta, Joxe Koldobika [Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: Enkartaziñoetako Txistularien II Txapelketa, 150. zk., 1967-09: 8.
 • Gereño, Xabier: Ule Luzeak eta..., 150. zk., 1967-09: 9.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Euskerea ta Euskeragaz zer ikusirik ez dauken Oiturak, 150. zk., 1967-09: 10.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal Abestiaren IV Sariketa, 150. zk., 1967-09: 10-11.
 • Gallastegi, Lander: Euskal Abesti Sariketari buruz, 150. zk., 1967-09: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Muxika, Ezagutu zure erria, 150. zk., 1967-09: 12.
151. zenbakia. Azala

151. zenbakia

 • Elortza: Israel, Israel da, baiña gu..., 151. zk., 1967-10: 1.
 • J.A.; Kaiku; Aiatx; Mungi alboko erritarra; Arronategi; Bengoa eta Zubizarreta, J.K. [J.A.; Kaiku; Aiatx; Mungi alboko erritarra; Arronategi; Bengoa Zubizarreta, Jose Luis]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 151. zk., 1967-10: 2: 9.
 • Garitaonandia, Gotzon: Euskaldunok, ez gara buru-gogorrak, 151. zk., 1967-10: 3.
 • Arenaza, Josu: Ume lapurretan, 151. zk., 1967-10: 4.
 • Aranburu, Joseba Andoni [Aranburu, Jose Antonio "Natxi"]: Alkartzea: Gaur eguneko lege bat, 151. zk., 1967-10: 4.
 • Bellany, Edward: Ur oxiñaren ipuiña, 151. zk., 1967-10: 5-8.
 • Enbeitia, Balendin: Vietnam'go gerra [Bertsoak], 151. zk., 1967-10: 9.
 • Amuriza, Xabier: Yon Lopategui, Bertsolari Aundia, 151. zk., 1967-10: 10.
 • Aldeko: Ereño Zarreko Lagunak. Ereño Zarreko Ermita'ren alde'ko bakundea, 151. zk., 1967-10: 10; 4.
 • Irrintzi [Angoitia, Sebastian]: Zabaletako euskal dantzazko I txapelketa, 151. zk., 1967-10: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Elantxobe, Ezagutu zure erria, 151. zk., 1967-10: 12.
152. zenbakia. Azala

152. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: A zan gizona, a!, 152. zk., 1967-12: 1.
 • Yurrebaso, J.A.; Sabin; Irrintzi [Yurrebaso, Jose Antonio; Sabin; Angoitia, Sebastian]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 152. zk., 1967-12: 2.
 • Gereño, Xabier: Unibersalismo faltsoa, 152. zk., 1967-12: 3.
 • Aita Martzel [Andrinua, Martzel]: Fama lapurretan (Arenaza'tar Yosu'ri erantzuna), 152. zk., 1967-12: 4.
 • Arenaza, Josu: Aita Martzel'eri, 152. zk., 1967-12: 6-7.
 • Otsolarre: «H» dala-ta Sabin-eri, 152. zk., 1967-12: 7.
 • Azurmendi, Joxe: Neomarxismoa, 152. zk., 1967-12: 8-9.
 • Yurrebaso [Yurrebaso, Jose Antonio]: Bizkaiko Euskal Idazlerik Ospetsuenak (Alkar izketa bat Ajuriagogeaskoagaz), 152. zk., 1967-12: 9.
 • Garmendia, Jon "Zeleta" [Garmendia, Juan "Zeleta"]: Nikolas Ormaetxea "Orixe", 152. zk., 1967-12: 10.
 • [Egile ezezaguna]: Abenduaren 8an, Bilbaon. Bizkaia ta Gipuzkoa Artearen eta Karidadearen alde, 152. zk., 1967-12: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zeberio, Ezagutu zure erria, 152. zk., 1967-12: 12.
153. zenbakia. Azala

153. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Bakearen eguna, 153. zk., 1967-12: 1; 8.
 • Aldakaitz [eta beste] [Maortua, Miren "Aldakaitz" [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 153. zk., 1967-12: 2.
 • Egurrola, Bittor: «Zer edo zer», 153. zk., 1967-12: 2.
 • Pujana, Juan Jose: Bernardo Arrizabalaga'ri, 153. zk., 1967-12: 3.
 • Anaitasuna: Urte bat joan, 153. zk., 1967-12: 3.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Bakea. Gabonetako karta bat, 153. zk., 1967-12: 4.
 • Ibarrondo, Felix: Zigor, 153. zk., 1967-12: 5.
 • Oar-Arteta, Jose Antonio: (Los Barroeta) Barroeta'rrak ¿nor dira?, 153. zk., 1967-12: 6-7.
 • Kalzada, Julen: Euskaldun jakintsua, 153. zk., 1967-12: 8.
 • Zabale: Abaitua'tar Begoña Abeslaria, 153. zk., 1967-12: 9; 11.
 • Astigarmendi: Alkar-izketarako oiñarri billa, 153. zk., 1967-12: 10-11.
 • A. Martzel [Andrinua, Martzel]: Arenaza'ri, 153. zk., 1967-12: 12-14.
 • Arenaza, Josu: Aita Martzel'eri: Nigaitik, Amaitu Dogu, 153. zk., 1967-12: 14.
 • Larrea, S.: Tabakoa, 153. zk., 1967-12: 14.
 • Solozabal, P. [Solozabal, Paulin "Egieder"]: Jabier. Txirrindulari barria Mungia'n...?, 153. zk., 1967-12: 15.
 • Sabin: «H» barik, «Otsolarre»ri, 153. zk., 1967-12: 15.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Gatika, Ezagutu zure erria, 153. zk., 1967-12: 16; 14.