Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1968

154. zenbakia. Azala

154. zenbakia

 • Gereño, Xabier: Euskerazaleak Alkartasunaren lenengo batzarra. Bilbaon Carlton Hotelean, 154. zk., 1968-01-15: 1.
 • Ikasle batzuk; Burgo Mendi; Egieder; Zeleta [Ikasle batzuk; Burgo Mendi; Solozabal, Paulin "Egieder"; Garmendia, Juan "Zeleta"]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 154. zk., 1968-01-15: 2.
 • Zulaika, Joan: Protestanteak, gure anaiak, Euskalerrian, 154. zk., 1968-01-15: 3.
 • Zabale: Bilbaoko albistak, 154. zk., 1968-01-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Deustuko euskal katekesiaren urteroko jaia, 154. zk., 1968-01-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Euskerazko klaseak radiotik, 154. zk., 1968-01-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Alemanian. Siñistu eziñezko aldakuntza bat, 154. zk., 1968-01-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Frantzian. Profesore ospetsua, abade langille, 154. zk., 1968-01-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Suezian. Geienak ez dabe siñistuten geroko bizitzan, 154. zk., 1968-01-15: 5.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Manolo Urbieta. Gizon bat. Biotz bat. Erri baten alde, 154. zk., 1968-01-15: 6-7.
 • Kintana [Kintana, Xabier]: Jakingarriak, 154. zk., 1968-01-15: 8.
 • Baxenabartarra: Zumarragako egun zoragarria. Xalbadorreri omenaldia, 154. zk., 1968-01-15: 9.
 • Gereño, Xabier: Anai Berriotxoa'ren atalak. Euskeraz ondo ikasteko bide erreza, 154. zk., 1968-01-15: 9.
 • An egon zan bat: Parisen, euskaldunen batzar bat, 154. zk., 1968-01-15: 10.
 • P.C.: Urte barrirako liburu barri bi, 154. zk., 1968-01-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal Abestiaren IV Jaialdia, 154. zk., 1968-01-15: 10.
 • Bengoa Zubizarreta, Jose Luis: Easo Abestaldea ta Mari Lurdes Iriondo Bilbaon, 154. zk., 1968-01-15: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Mundaka, Ezagutu zure erria, 154. zk., 1968-01-15: 12.
155. zenbakia. Azala

155. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Izkuntzeagaitik burrukak Lovainako Unibersidadean, 155. zk., 1968-02-15: 1.
 • Bilbao, Antonio: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 155. zk., 1968-02-15: 2.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxia, 155. zk., 1968-02-15: 2.
 • Arenaza, Josu: Eman ta zabal zazu munduan frutua, 155. zk., 1968-02-15: 3.
 • Eratzailleen Komisiñoa [Migel Unamuno Saria]: Migel Unamuno Saria. 1.go euskeraz idatzitako ipuiñen txapelketea, 155. zk., 1968-02-15: 4.
 • Enbeita, Abel: Bertsolariak atara ala itto?, 155. zk., 1968-02-15: 5.
 • Enbeita, Balendin: Aundikeriak ondoren onik ez [Bertsoak], 155. zk., 1968-02-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Besteak diñoena, 155. zk., 1968-02-15: 6.
 • S.P. [eta beste]: [Izenbururik gabe], Bakea dala-ta, 155. zk., 1968-02-15: 7.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], ...baiña egia beste gauza bat da, 155. zk., 1968-02-15: 7.
 • Yurrebaso, Jose Antonio; Ajuriagojeaskoa, Anizeto: Kirikiño euskal idazle ospetsua, 155. zk., 1968-02-15: 8; 10.
 • [Egile ezezaguna]: Alemaniatik. Igaz, 70.000 umek galdu eben euren gurasoen etxea, 155. zk., 1968-02-15: 9.
 • Osagille: Umeak zelan ondo azi, Sukondorako, 155. zk., 1968-02-15: 9.
 • A. Ibabe [Aita Ibabe]: Talidomida pastillea ta lepradunak, 155. zk., 1968-02-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 155. zk., 1968-02-15: 11.
 • Iratzeder [Diharce, Jean "Xabier Iratzeder"]: Mendiz bertzaldeko [Olerkia], Euskal poesia, 155. zk., 1968-02-15: 11.
 • Beloki, Joan [Beloki, Joan]: Iribar, 155. zk., 1968-02-15: 12; 6.
156. zenbakia. Azala

156. zenbakia

 • Bengoa Zubizarreta, Jose Luis: Euskal pelikula (I). Ama Lur, 156. zk., 1968-03-15: 1.
 • Burgo Mendi; Egieder [Burgo Mendi; Solozabal, Paulin "Egieder"]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 156. zk., 1968-03-15: 2.
 • Otsolarre: Itzak, utsak. Sabiñeri, 156. zk., 1968-03-15: 2; 7.
 • Kortazar, Eneko: Mesias barri bat, 156. zk., 1968-03-15: 3.
 • [Egile ezezaguna]: Gogo jardunak euskeraz, 156. zk., 1968-03-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal Kulturearen Astea Bilbaon, 156. zk., 1968-03-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Gotzain urrezko ezteguak, 156. zk., 1968-03-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Musika jaialdia, 156. zk., 1968-03-15: 4.
 • Arregi, Rikardo: Katolikoak Vietnameko guduan, Uste izan, 156. zk., 1968-03-15: 5.
 • Zabale: Bertsolariak Donostian, 156. zk., 1968-03-15: 6-7.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 156. zk., 1968-03-15: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Alemaniatik, 156. zk., 1968-03-15: 9.
 • Osagille: Rh odoleko gaixoa, Sutondorako, 156. zk., 1968-03-15: 9.
 • Ibarrondo, Felix: Zarautz, euskal musikearen indar bat, 156. zk., 1968-03-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 156. zk., 1968-03-15: 11.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Joxe Migel Maiz, 156. zk., 1968-03-15: 12; 11.
157. zenbakia. Azala

157. zenbakia

 • Gereño, Xabier: Euskera batu baten alde, 157. zk., 1968-03-30: 1.
 • Gergeztarra; Batek; Aldakaitz [eta beste] [Gergeztarra; Batek; Maortua, Miren "Aldakaitz" [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 157. zk., 1968-03-30: 2.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 157. zk., 1968-03-30: 3.
 • B.K.: San Iñaziok egin ez ebana, 157. zk., 1968-03-30: 3.
 • Gereño, Xabier: San Martin jaunaren itzaldia. Euskal erriaren arerio nagusienak ez dagoz politikan, 157. zk., 1968-03-30: 4.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 157. zk., 1968-03-30: 5.
 • Arregi, Rikardo: Debaldeko gauzak, Uste izan, 157. zk., 1968-03-30: 6.
 • Kintana, Xabier: Joan Manuel Serrateri idazki idigia, 157. zk., 1968-03-30: 7.
 • Aixola: [Izenbururik gabe], Jakingarriak, 157. zk., 1968-03-30: 8-9.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], ...baiña egia beste au da, 157. zk., 1968-03-30: 8.
 • Arenaza, Josu: Munduko erriak askatasun bidean, 157. zk., 1968-03-30: 9.
 • [Egile ezezaguna]: Erroman baimena emon deutsoe Holandako Katezismuari, 157. zk., 1968-03-30: 9.
 • Bengoa Zubizarreta, Jose Luis: Euskal pelikula (II). Ama Lur, 157. zk., 1968-03-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 157. zk., 1968-03-30: 11.
 • Belu: Erbestean ikusia, 157. zk., 1968-03-30: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Larrabetzu, Ezagutu zure erria, 157. zk., 1968-03-30: 12.
158. zenbakia. Azala

158. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Sekulako izketaldia. Mirari bat Habanan?, 158. zk., 1968-04-15: 1.
 • Ormaza, Xabier; Torrealday, Joan Mari; Egieder [Ormaza, Xabier; Torrealdai, Joan Mari; Solozabal, Paulin "Egieder"]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 158. zk., 1968-04-15: 2.
 • [Egile ezezaguna]: Euskerazaleak. Euskerea Erabilte Aldeko Alkartasuna. Lenengo Zintzotasun Sariketea. Bizkaiko Aurrezki Kutxearen babesean, 158. zk., 1968-04-15: 2.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 158. zk., 1968-04-15: 3.
 • [Egile ezezaguna]: Ondarruko Saenz Anaiak, 158. zk., 1968-04-15: 3.
 • Sarduy, Deunoro [Sardui, Deunoro]: Entzun entzunda gero, Bertsolari sariketeari buruz, 158. zk., 1968-04-15: 4.
 • San Martin, Juan: Anaitasunaren zuzendariari, Bertsolari sariketeari buruz, 158. zk., 1968-04-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Zer jazo da Cuban?, 158. zk., 1968-04-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Gizarteko gauzak, 158. zk., 1968-04-15: 5.
 • Bengoa Zubizarreta, Jose Luis: Euskal pelikula (III). Ama Lur, 158. zk., 1968-04-15: 6.
 • Ibur: Urrearen gorabeerak, 158. zk., 1968-04-15: 7.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 158. zk., 1968-04-15: 8.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Baiña egia beste au ei da, 158. zk., 1968-04-15: 8.
 • Zabale: Urrutikuskiña: "Urkoa ikusi eziña", 158. zk., 1968-04-15: 9.
 • Arregi, Rikardo: Erromantizismoa, Uste izan, 158. zk., 1968-04-15: 9.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Euskalerria Espaiñiko arraintza estadistiketan, Arraintza kontuak, 158. zk., 1968-04-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 158. zk., 1968-04-15: 11.
 • [Egile ezezaguna]: Ziortza-Bolibar, Ezagutu zure erria, 158. zk., 1968-04-15: 12.
159. zenbakia. Azala

159. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Maiatzaren 5gna. Itxasgizonen eguna, 159. zk., 1968-04-30: 1.
 • Torrealday, Joan Mari; Bilbao, Antonio; Urgoiti [eta beste] [Torrealdai, Joan Mari; Bilbao, Antonio; Zelaieta, Angel [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 159. zk., 1968-04-30: 2-3.
 • Gereño, Xabier: Gaurko abestiak euskeraz, 159. zk., 1968-04-30: 3.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 159. zk., 1968-04-30: 4.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 159. zk., 1968-04-30: 4.
 • Basajaun [Altuna, Josu "Basajaun"]: Azkarate barriro txapeldun?, 159. zk., 1968-04-30: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Zegaitik ezin leiteken Jacqueline Kennedy barriro ezkondu, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 159. zk., 1968-04-30: 6.
 • Aita Txanton Goiria [Goiria, Jose Antonio]: Eleizgizonak, euskaldunak euren eleizatik uxatuten, 159. zk., 1968-04-30: 7.
 • Gereño, Xabier: Gaurko euskerea, 159. zk., 1968-04-30: 7.
 • [Egile ezezaguna]: Italian. Federalismurantz, 159. zk., 1968-04-30: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Frantzian. Abadeak, barkuen bedeinkaziñoaren kontra, 159. zk., 1968-04-30: 8.
 • [Egile ezezaguna]: USAn. Obispo katolikuak eta razismua, 159. zk., 1968-04-30: 8.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Itxasoetako arrain erreserbak agortzera ete doaz?, Arraintza kontuak, 159. zk., 1968-04-30: 9.
 • [Egile ezezaguna]: Espaiñiko gizon Ospetsuenak, 159. zk., 1968-04-30: 10.
 • Arregi, Rikardo: Amorraziñoa, Uste izan, 159. zk., 1968-04-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 159. zk., 1968-04-30: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Sukarrieta, Ezagutu zure erria, 159. zk., 1968-04-30: 12.
160. zenbakia. Azala

160. zenbakia

 • Arenaza, Josu: Urteurren ospetsu bat. Gizonaren Eskubideen Autorkizuna. 1948-1968, 160. zk., 1968-05-15: 1.
 • Torrealday, Joan Mari; Bilbao, Felix; Txakartegi, Jose [Torrealdai, Joan Mari; Bilbao, Felix; Txakartegi, Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 160. zk., 1968-05-15: 2-3.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 160. zk., 1968-05-15: 3.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Euskerearen batasuna, 160. zk., 1968-05-15: 4.
 • Abello Durán, Maria-Ture; Abello Esteve, Jordi eta 14 izen geiago: Serrat dala ta eztala, 160. zk., 1968-05-15: 5.
 • Aixola: Izarren igesa, Gaurko jakintza bideetan, 160. zk., 1968-05-15: 5.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 160. zk., 1968-05-15: 6.
 • Arregi, Rikardo: Gu traketsok, Uste izan, 160. zk., 1968-05-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Populorum progressio entziklikearen lenengo urteurrenean. Indarrezko bideak ala bakezkoak?, 160. zk., 1968-05-15: 7.
 • [Egile ezezaguna]: Amodiozko kartak, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 160. zk., 1968-05-15: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Santo Domingon. Pobre izatea, gatxa da, 160. zk., 1968-05-15: 9.
 • [Egile ezezaguna]: USAn. Monja ta obispoen arteko gorabeerak, 160. zk., 1968-05-15: 9.
 • [Egile ezezaguna]: Perun. Gizarteko justiziaren alde, 160. zk., 1968-05-15: 9.
 • Saratarra: Maiatzaren 19'an bertsolariak Sara'n. Lapurdi-Baxenabarra, Bizkairen aurka, 160. zk., 1968-05-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 160. zk., 1968-05-15: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Ondarru, Ezagutu zure erria, 160. zk., 1968-05-15: 12; 10.
161. zenbakia. Azala

161. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Unibersidadean zer jazoten da?, 161. zk., 1968-05-30: 1.
 • Zurutuza, A. [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 161. zk., 1968-05-30: 2.
 • [Egile ezezaguna]: Santutxuko euskal eguna, 161. zk., 1968-05-30: 2.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 161. zk., 1968-05-30: 3.
 • Gereño, Xabier: Bertsolariak eta abeslariak, 161. zk., 1968-05-30: 3.
 • Arizpe: Aita Arrupek Nortamerikako jesuiteri zuzendutako idazkia, 161. zk., 1968-05-30: 4.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien txapelketa nagusia, 161. zk., 1968-05-30: 4.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 161. zk., 1968-05-30: 5.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Demokrazia: requiescat in pace, 161. zk., 1968-05-30: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Larrauriko monjen auzia. Euskerazko mezea dala ta eztala, 161. zk., 1968-05-30: 7.
 • Zabale: Jabier Ormaza ostikolaria, 161. zk., 1968-05-30: 8.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Umeen lana arraintza ontzietan, Arraintza kontuak, 161. zk., 1968-05-30: 9.
 • [Egile ezezaguna]: Lotsorra naiz neskakaz berba egiteko, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 161. zk., 1968-05-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 161. zk., 1968-05-30: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Balmaseda, Ezagutu zure erria, 161. zk., 1968-05-30: 12.
162. zenbakia. Azala

162. zenbakia

 • Gerediaga alkartea: Gerediaga alkarteak eratua. Euskal Idazleen Batzarra. Zegaitik, zelan eta zetarako literatura euskerearen batasuna?, 162. zk., 1968-06-15: 1.
 • Landajuela, A.; Txakartegi, Jose; X.X.; Arantzamendi [eta beste] [Landajuela, Anton; Txakartegi, Jose; X.X; Arantzamendi [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 162. zk., 1968-06-15: 2-3.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Garrantzi andiko liburua. "Gizadiaren historia", 162. zk., 1968-06-15: 4.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 162. zk., 1968-06-15: 4.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien Txapelketa Nagusia. Bertsolarien jokabide barria, 162. zk., 1968-06-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Euskerazaleak. Euskera erabilte aldeko Alkartasuna. "Umeei euskera irakasteko metodu" onenari 50.000 pesetako saria Bizkai-Erasketxeak emona, 162. zk., 1968-06-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Erreboluziñoa ta Camilo Torres, 162. zk., 1968-06-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Frantzian. Ikasle progresistak, 162. zk., 1968-06-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Helder Cámara. Irugarren munduko profetea, 162. zk., 1968-06-15: 7.
 • Zabale: Fabian Ormaetxe Abeslaria, 162. zk., 1968-06-15: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Autopistetako neskak, Ezkontzea, maitasuna, gaztedia, 162. zk., 1968-06-15: 9.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 162. zk., 1968-06-15: 10.
 • Amatiño [Aranberri, Luis Alberto "Amatiño"]: «Itxaroten zaitugu», 162. zk., 1968-06-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 162. zk., 1968-06-15: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Zeanuri, Ezagutu zure erria, 162. zk., 1968-06-15: 12.
163. zenbakia. Azala

163. zenbakia

 • San Martin, J. [San Martin, Juan]: Euskerearen batasunaz. Euskaltzaindiaren asmoa, 163. zk., 1968-06-30: 1.
 • Mundakar bat; Landajuela, A.; Renteria, Joseba Andoni [eta beste] [Mundakar bat; Landajuela, Anton: Renteria, Joseba Andoni [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 163. zk., 1968-06-30: 2.
 • Elortza: Aldi barriak. Euskerearentzat eskubide barriak, 163. zk., 1968-06-30: 3.
 • [Egile ezezaguna]: Erroma. Gizonaren eskubideak, 163. zk., 1968-06-30: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Espaiñia. Uri inguruetako eleizak, 163. zk., 1968-06-30: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Yugoslavia. Estudianteen erlejiñoa, 163. zk., 1968-06-30: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal literatura sariak, 163. zk., 1968-06-30: 4.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Ezkertiar barrien azkeneko urtea, 163. zk., 1968-06-30: 5.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 163. zk., 1968-06-30: 6-7.
 • Gereño, Xabier: Xabier Leteren lenengo liburua, 163. zk., 1968-06-30: 8.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Bertsolarien txapelketa nagusia. Epaiketarako bide barria, 163. zk., 1968-06-30: 9.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Arrain saltxitxak, Arraintza kontuak, 163. zk., 1968-06-30: 9.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 163. zk., 1968-06-30: 10.
 • Zelayeta, Angel [Zelaieta, Angel]: Bilbaoko «Gran Vía»n zear, 163. zk., 1968-06-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 163. zk., 1968-06-30: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Munitibar, Ezagutu zure erria, 163. zk., 1968-06-30: 12.
164. zenbakia. Azala

164. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Estudianteekin, 164. zk., 1968-07-15: 1.
 • Loretxu; Renteria, Joseba Andoni; Landajuela, A.; Gereño, Xabier; Atxuriko Aitor [Loretxu; Renteria, Joseba Andoni; Landajuela, Anton; Gereño, Xabier; Atxuriko Aitor]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 164. zk., 1968-07-15: 2-3.
 • Kalzada, Julen: Euskaltasuna ta erdalkeria, 164. zk., 1968-07-15: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Ermuko Euskal Idazleen Jardunaldietako erabagiak, 164. zk., 1968-07-15: 4.
 • Altuna, Josu "Basa-Jaun" [Altuna, Josu "Basajaun"]: Berasaluze IV, pelotari bikaiña, 164. zk., 1968-07-15: 5.
 • [Egile ezezaguna]: Deustuko Unibersidadean. Euskerea, ikasi bearrekoa filosofia gaietan, 164. zk., 1968-07-15: 5.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko erreboluziñoa, 164. zk., 1968-07-15: 6.
 • Arteche, Jose de [Artetxe, Jose]: Fedea, 164. zk., 1968-07-15: 6.
 • La Vie Catholique aldizkariko idazleak: Zer diñoe frantsesak eurak ikasleen mobimentuagaitik?, 164. zk., 1968-07-15: 7.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Aurtengo bokart kosterea, Arraintza kontuak, 164. zk., 1968-07-15: 8.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Plastikuzko arraintza ontziak, Arraintza kontuak, 164. zk., 1968-07-15: 8.
 • Etxezaharreta, Lucien [Etxezaharreta, Luzien]: Mugaz andiko ikasleak euskal Unibersidade barri bat nai dabe, 164. zk., 1968-07-15: 9.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 164. zk., 1968-07-15: 9.
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: Zaartzaroaren bildur, 164. zk., 1968-07-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: Ama Lur, 164. zk., 1968-07-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 164. zk., 1968-07-15: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Markiña, Ezagutu zure erria, 164. zk., 1968-07-15: 12.
165. zenbakia. Azala

165. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Gizonaren eskubideen XXgn. urteurrenean. Aita Arrupek diño, 165. zk., 1968-07-30: 1.
 • Biok; Landajuela, A.; Txakartegi, Jose [Biok; Landajuela, Anton; Txakartegi, Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 165. zk., 1968-07-30: 2.
 • Davant, J.L. [Davant, Jean Louis]: Diruaren Europatik gizonen Europara, 165. zk., 1968-07-30: 3.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Zegaitik ez euskal ortografia?, 165. zk., 1968-07-30: 4.
 • Bermeoko bat: Itz internazionalak, zeintzuk dira?, 165. zk., 1968-07-30: 4.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 165. zk., 1968-07-30: 5.
 • Gaztañaga: Protestanteak euskeraz, 165. zk., 1968-07-30: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Johnson presidentea, katoliku?, 165. zk., 1968-07-30: 6.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko gertaerak direala ta, 165. zk., 1968-07-30: 7.
 • [Egile ezezaguna]: Jupp Elze boxeadorea, 165. zk., 1968-07-30: 8.
 • Uriagereka, J.M. [Uriagereka, Jose Manuel]: Gaurko Korea, Eguzkialdeko barriak, 165. zk., 1968-07-30: 9.
 • [Egile ezezaguna]: 1970: Madrilletik New Yorkera ordu bitan, Gaurko jakintza bideetan, 165. zk., 1968-07-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 165. zk., 1968-07-30: 11.
 • Salatari [Zelaieta, Angel]: Berriz, Ezagutu zure erria, 165. zk., 1968-07-30: 12.
166. zenbakia. Azala

166. zenbakia

 • Lasa, J.M.: Biafra eta Katolikuok, 166. zk., 1968-08-15: 1.
 • Loretxu; Gorbeatarra; Basajaun; Landajuela, A.; Motxela, Antonio; Txakartegi, Jose [Loretxu; Gorbeatarra; Altuna, Josu "Basajaun"; Landajuela, Anton; Motxela, Antonio; Txakartegi, Jose]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 166. zk., 1968-08-15: 2-3; 4.
 • Larresoro [Alvarez Enparantza, Jose Luis "Txillardegi"]: Eskerrik asko, Estitxu!, 166. zk., 1968-08-15: 3.
 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Batasunaren arrazoiak, 166. zk., 1968-08-15: 5.
 • Amatiño [Aranberri, Luis Alberto "Amatiño"]: Batasuna dala ta, 166. zk., 1968-08-15: 5.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Ez gara eritxi bereko, 166. zk., 1968-08-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Egia jakiteko eskubidea, 166. zk., 1968-08-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Neuk ikusi neban neure begiokaz, 166. zk., 1968-08-15: 7.
 • Gereño, Xabier: Opor egunak Lapurdin, 166. zk., 1968-08-15: 8.
 • Arregi, Rikardo: Esperantzea, Uste izan, 166. zk., 1968-08-15: 8.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko Gizonak Diñoana, 166. zk., 1968-08-15: 9.
 • Idoyaga, Xabier: Gaurko Japoneri begiratu arin bat, Eguzkialdeko barriak, 166. zk., 1968-08-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 166. zk., 1968-08-15: 11.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Andres Gandarias, 166. zk., 1968-08-15: 12.
167. zenbakia. Azala

167. zenbakia

 • Lasa, Jose: Aita Santuak barriro berba egin dau, 167. zk., 1968-08-30: 1.
 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Euskerearen batasunaz barriro, 167. zk., 1968-08-30: 2.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 167. zk., 1968-08-30: 3.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Jose Arteche'ren "El Punto Cero", 167. zk., 1968-08-30: 4.
 • Perez Bilbao, A. [Perez Bilbao, Antonio]: Europa barriari begira. Servan-Schreiber eta Amerikaren axuta, 167. zk., 1968-08-30: 5.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Berlingo milla ta bat gau gorriak, 167. zk., 1968-08-30: 6.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Humanae Vitae Entziklikea. Ez dira danak eritxi bateko, 167. zk., 1968-08-30: 7.
 • Z., A. [Zelaieta, Angel]: Pildorea, 167. zk., 1968-08-30: 7.
 • Arteche, Jose de [Artetxe, Jose]: Ama Lur, 167. zk., 1968-08-30: 8.
 • Basarri [Eizmendi, Iñaki "Basarri"]: Kontzilio osteko aldakuntzak, 167. zk., 1968-08-30: 8.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 167. zk., 1968-08-30: 9.
 • E.E.: Munduko bearrizanak, 167. zk., 1968-08-30: 9.
 • Harizpe: Eleizearen izakerea. Len eta gaur, 167. zk., 1968-08-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 167. zk., 1968-08-30: 11.
 • Kostatarra: Donibaneko arraintzaleen egoerea, Arraintza kontuak, 167. zk., 1968-08-30: 12.
 • [Egile ezezaguna]: Arraintzale baten eriotzea, Arraintza kontuak, 167. zk., 1968-08-30: 12.
168. zenbakia. Azala

168. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Batasuna, 168. zk., 1968-09-15: 1.
 • Atxuriko Aitor; X.Z.; Landajuela, A. [Atxuriko Aitor; X.Z.; Landajuela, Anton]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 168. zk., 1968-09-15: 2-3.
 • [Egile ezezaguna]: Bilbaoko diosesiko barriak, 168. zk., 1968-09-15: 3.
 • Gereño, Xabier: Noizko, txistulari alardeak Bilbaon?, 168. zk., 1968-09-15: 4.
 • Arregi, Rikardo: Askotarikoa, Uste izan, 168. zk., 1968-09-15: 4.
 • Hernandorena [Hernandorena, Teodoro]: Pariseko erreboluziñoa eta gure unibersidadea, 168. zk., 1968-09-15: 5.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Euskal Akademiaren urrezko ezteguetan, 168. zk., 1968-09-15: 6-7.
 • [Egile ezezaguna]: Euskal Akademiaren batzar nagusia Arantzazun. Urrillaren 3-5, 168. zk., 1968-09-15: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Arpidedunen listea, 168. zk., 1968-09-15: 9.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 168. zk., 1968-09-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 168. zk., 1968-09-15: 11.
 • Gereño, Xabier: Euskal abeslari barriak, 168. zk., 1968-09-15: 12.
169. zenbakia. Azala

169. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Periodikuak ez diñoena. Txekoslobakiako Kristiñauak, 169. zk., 1968-09-30: 1.
 • Aramendi, Kakel; Gadu; Bakezale [Aramendi, Kakel; Gallastegi, Juan Bizente; Bakezale]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 169. zk., 1968-09-30: 2-3.
 • Askoren artean: [Izenbururik gabe], Irakurleen eritxiak, 169. zk., 1968-09-30: 3.
 • Perez Bilbao, A. [Perez Bilbao, Antonio]: Egun bat Arantzazun. Bisitatzaille baten biozkadak, 169. zk., 1968-09-30: 4.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniatik. Mugea igaroten dabenak, 169. zk., 1968-09-30: 5.
 • Gaztañaga: Kezkak. "Zenbat korrejidu bear dauan idazleak...", 169. zk., 1968-09-30: 5.
 • Basabil: Arabako euskal abestiak direala ta, 169. zk., 1968-09-30: 6.
 • Davant, J.L. [Davant, Jean Louis]: Gure gazteak zegaitik Euskal Erritik igesi?, Mugaz andik, 169. zk., 1968-09-30: 7.
 • [Egile ezezaguna]: Hendaiako lantegi au lakorik gitxi munduan, Mugaz andik, 169. zk., 1968-09-30: 7.
 • Idoyaga, Xabier: Japones berbetea, Eguzkialdeko barriak, 169. zk., 1968-09-30: 8.
 • [Egile ezezaguna]: Kontzilio osteko aldakuntzak. Ipar Amerikako monjak, 169. zk., 1968-09-30: 9.
 • Gereño, Xabier: Xabier Leteren lenengo diskoa, 169. zk., 1968-09-30: 10.
 • Arregi, Rikardo: Esku zikiñak, Uste izan, 169. zk., 1968-09-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 169. zk., 1968-09-30: 11.
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: Itxasalde paregabean, 169. zk., 1968-09-30: 12.
170. zenbakia. Azala

170. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Humanae Vitae. Katolikuen eritxiak, 170. zk., 1968-10-15: 1.
 • Loretxu; Bakezale; Landajuela, A.; Aranberria; Gorbeatarra [Loretxu; Bakezale; Landajuela, Anton; Aranberria; Gorbeatarra]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 170. zk., 1968-10-15: 2-3.
 • Harizpe: Leen eta gaur. Eleizearen indarra ta influentzia, 170. zk., 1968-10-15: 4.
 • Gereño, Xabier: Euskal abeslarientzat. Abrako Leenengo Sariketea, 170. zk., 1968-10-15: 5.
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Euskal Errian. Guraso baten eritxia, Humanae Vitae entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15: 6.
 • [Egile ezezaguna]: Inglaterran. Ekatx gogorra Eleiza barruan, Humanae Vitae entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15: 6-7.
 • [Egile ezezaguna]: Alemanian. Mukertasun ikaragarria, Humanae Vitae entziklikearen ostean, 170. zk., 1968-10-15: 7.
 • Davant, J.L. [Davant, Jean Louis]: Bizi leitekez Euskal Errian euskaldun guztiak?, Mugaz andik, 170. zk., 1968-10-15: 8.
 • Kalekoa [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Kaleko gizonak diñoana, 170. zk., 1968-10-15: 9.
 • [Egile ezezaguna]: Vaticanoko radioak esan dauana, 170. zk., 1968-10-15: 10.
 • Azurmendi, Jose [Azurmendi, Joxe]: Alemaniako demokrazia erritarra, 170. zk., 1968-10-15: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 170. zk., 1968-10-15: 11.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal erriko kantari barriak, 170. zk., 1968-10-15: 12.
171. zenbakia. Azala

171. zenbakia

 • Euskaltzaindia: Arantzazuko Batzarra. Alkartasun gogoa nagusi, 171. zk., 1968-10-30: 1.
 • Goiuri-Axpe; Landajuela, A.; Txakartegi, Jose; Eratzailleak [S.C.R. Arrate] [eta beste] [Goiuri-Axpe; Landajuela, Anton; Txakartegi, Jose; Eratzailleak [S.C.R. Arrate] [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 171. zk., 1968-10-30: 2-3.
 • Gereño, Xabier: Lurdes Iriondo ezkondu egin da, 171. zk., 1968-10-30: 3.
 • Uriagereka, Jose Manuel: Gaurko Korea, Eguzkialdeko barriak, 171. zk., 1968-10-30: 4.
 • [Egile ezezaguna]: Euskaltzaindia. Arantzazuko erabagi eta lanen aurrerapena, 171. zk., 1968-10-30: 4.
 • Harizpe: Eleizearen gaurkotasuna, 171. zk., 1968-10-30: 5.
 • Kalzada, Julen: Mexikotarrak ez ete ditue nai izan Olinpi-jolasak?, 171. zk., 1968-10-30: 5.
 • Zelayeta, Angel [Zelaieta, Angel]: Galdakanoko euskal jaia, 171. zk., 1968-10-30: 6-7.
 • Artza [Perez Bilbao, Antonio]: Arraintzaleen Kofradiak eta Eleizearen dotriña soziala, Arraintza kontuak, 171. zk., 1968-10-30: 8.
 • Amuxalde [Akesolo, Lino]: Euskerazko leenengo liburu iru izkuntzatan, 171. zk., 1968-10-30: 9.
 • Urbieta, Manolo [Urbieta, Imanol]: Euskal musika ariñaren gatxa ta etorkizuna, 171. zk., 1968-10-30: 10.
 • Arteche, Jose de [Artetxe, Jose]: Dirua eta kulturea, 171. zk., 1968-10-30: 10.
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 171. zk., 1968-10-30: 11.
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal erriko kantari barriak, 171. zk., 1968-10-30: 12.