Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1958

44. zenbakia. Azala

44. zenbakia

 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Leitza-ko jaialdia, 44. zk., 1958-01: [1].
 • Aingeru: Beste mundu batzuk. Beste gizon batzuk?, 44. zk., 1958-01: [2-4].
 • Arizpe: Batikano'ko radioa Europa'ko nagusi, Munduan zear, 44. zk., 1958-01: [5-6].
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: Urte barri, asmo barri, 44. zk., 1958-01: [6].
 • Morga: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 44. zk., 1958-01: [7].
 • Berri-Otxoa, Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 44. zk., 1958-01: [8].
45. zenbakia. Azala

45. zenbakia

 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Aita Santuak diñosku ze:, 45. zk., 1958-02: [1].
 • Belu: Santa Ageda kantak, 45. zk., 1958-02: [2-3].
 • Aixangiz: Lourdes'erako asmotan bazagoz... (S. Antonio-errebistatik), Munduan zear, 45. zk., 1958-02: [4; 3].
 • Arizpe: Sermolari, gitarra jotzaille, mixiñolari, bertsolari, 45. zk., 1958-02: [5].
 • Zuetza [Bilbao, Felix]: [Izenbururik gabe], Or, an, emen, 45. zk., 1958-02: [6].
 • Erkiaga, E.; Iztun [Erkiaga, Eusebio; Iztun]: [Izenbururik gabe], Esamesak, 45. zk., 1958-02: [7].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 45. zk., 1958-02: [8].
46. zenbakia. Azala

46. zenbakia

 • Villasante, L. [Villasante, Luis]: Milovan Djilas, 46. zk., 1958-03: [1].
 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Dakarretik, 46. zk., 1958-03: [2-4].
 • Aingeru: Jesukristo'ren Eriotzan [Olerkia], 46. zk., 1958-03: [5].
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: Euskal-arrantzaleak, 46. zk., 1958-03: [6].
 • Zuetza; Belu [Bilbao, Felix; Belu]: Umetxoaren janaria, Emakumearentzako, 46. zk., 1958-03: [7].
 • Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 46. zk., 1958-03: [8].
47. zenbakia. Azala

47. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Itxasgizona, ezezagun ori, 47. zk., 1958-04: [1].
 • Bilbotar: Erri baten nortasuna, 47. zk., 1958-04: [2].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Munduan zear, 47. zk., 1958-04: [3; 5].
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Esamesak, 47. zk., 1958-04: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 47. zk., 1958-04: [5].
 • Belu: [Izenbururik gabe], Naste-borraste, 47. zk., 1958-04: [6].
 • Aingeru: Geiago ta obeto lo egin, Emakumearentzako, 47. zk., 1958-04: [7].
 • Berrio-Otxoa, Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Balentin Berrio-Otxoa Doatsuaren Kartak, 47. zk., 1958-04: [8].
48. zenbakia. Azala

48. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Familiaren Ordua, 48. zk., 1958-05: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Euskaltzaindiak ipinten dauan urteroko novela ta teatro-saria. "Domingo Agirre" novela-saria, 48. zk., 1958-05: [2].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 48. zk., 1958-05: [2].
 • Oñatibia, Manuel: Baserria zelan doa? Baserritar bategaz berbetan, 48. zk., 1958-05: [3].
 • Aingeru: Umeak jakin gura dabiltzanean, Emakumearentzako, 48. zk., 1958-05: [4-6].
 • [Egile ezezaguna]: Umetxua datorren bitartean, Emakumearentzako, 48. zk., 1958-05: [5].
 • Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 48. zk., 1958-05: [7-8].
49. zenbakia. Azala

49. zenbakia

 • Longa: Espirituaren indarra, 49. zk., 1958-06: [1].
 • Aingeru: Lourdes, 49. zk., 1958-06: [2-5].
 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Sei egun Lekeition, 49. zk., 1958-06: [6-7; 5].
 • Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 49. zk., 1958-06: [8].
50. zenbakia. Azala

50. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Anaitasuna-ren Eguna, 50. zk., 1958-07: [1].
 • Oñatibia, Manuel: Euskal baserriaren etorkizuna, 50. zk., 1958-07: [2-3].
 • [Egile ezezaguna]: Lurra analizatu, 50. zk., 1958-07: [3].
 • Aingeru: Mari Begoña'ri, Emakumearentzako, 50. zk., 1958-07: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 50. zk., 1958-07: [5].
 • Belu: Karakolak eta bareak, Naste-Borraste, 50. zk., 1958-07: [6].
 • Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 50. zk., 1958-07: [7-8].
51. zenbakia. Azala

51. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Gure anaien atsekabea, 51. zk., 1958-08: [1].
 • Aingeru: Munduko neskarik politena, Emakumearentzako, 51. zk., 1958-08: [2-4].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 51. zk., 1958-08: [4].
 • Belu: Zezenak plazan, 51. zk., 1958-08: [5].
 • Valentin [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Balentin Berrio-Otxoa Doatsuaren Kartak, 51. zk., 1958-08: [6-7].
 • Bertsolarien aldekoa: Ama Virgiña Begoñakoari Bertso barriak [Bertsoa], 51. zk., 1958-08: [7].
 • Erkiaga, E. [Erkiaga, Eusebio]: [Izenbururik gabe], Esamesak, 51. zk., 1958-08: [8].
52. zenbakia. Azala

52. zenbakia

 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Barriro itxasoa, 52. zk., 1958-09: [1].
 • Buska, Joxe Mari: Solo bearretarako makiñak, 52. zk., 1958-09: [2].
 • Aingeru: Gazte bardingo baten "diarioa", 52. zk., 1958-09: [3-4].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 52. zk., 1958-09: [4].
 • Belu: Goizaldean, 52. zk., 1958-09: [5].
 • Madariaga: Liburu barri bat, 52. zk., 1958-09: [6].
 • Fr. Valentin Berrio-Otxoa [Berriotxoa, Balentin]: [Izenbururik gabe], Valentin Berrio-Otxoa Doatsuaren kartak, 52. zk., 1958-09: [7-8].
 • [Egile ezezaguna]: Ortik emendik, 52. zk., 1958-09: [8].
 • [Egile ezezaguna]: Aita Imanol, 52. zk., 1958-09: [8].
53. zenbakia. Azala

53. zenbakia

 • Villasante [Villasante, Luis]: Aita Santua il da, 53. zk., 1958-10: [1].
 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Montserrat Transatlantikoan, 53. zk., 1958-10: [2-4].
 • Arizpe: Sermotan asi aurretik, gitarrea lagun, kantari jartzen da mixiolari bat, Munduan zear, 53. zk., 1958-10: [5-6].
 • Belu: Arpegi ikustea, 53. zk., 1958-10: [6-7].
 • Pujana, Basilio: Bertso barriak [Bertsoak], 53. zk., 1958-10: [8].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 53. zk., 1958-10: [8].
54. zenbakia. Azala

54. zenbakia

 • Villasante [Villasante, Luis]: Aita Santu barria, 54. zk., 1958-11: [1].
 • Kepa: Erroma'ra begira, 54. zk., 1958-11: [2-3].
 • Berriatua [Berriatua, Imanol]: Irlanda-ko Barriak, 54. zk., 1958-11: [4-6].
 • Jon Kepa [Guarrotxena, Jon Kepa]: Mariskal Montgomery katoliko?, 54. zk., 1958-11: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Bizitza, 54. zk., 1958-11: [8].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Aberastu zure euskerea, 54. zk., 1958-11: [8].
55. zenbakia. Azala

55. zenbakia

 • Villasante [Villasante, Luis]: Euskaltzaleen Batzarrak Bilbon, 55. zk., 1958-12: [1].
 • Kepa: Gabonak!, 55. zk., 1958-12: [2].
 • Bidani: Zemendia... Eriotza, 55. zk., 1958-12: [3].
 • Gazte bat: Garbitasuna, 55. zk., 1958-12: [3].
 • Uzturre: Eriotzaren billurrik barik..., 55. zk., 1958-12: [4].
 • Eleizaran: Gaurko gauzatxoak, 55. zk., 1958-12: [4].
 • Sabin: Bi sistema, 55. zk., 1958-12: [5].
 • Yon Kepa [Guarrotxena, Jon Kepa]: Pobreen laguna, 55. zk., 1958-12: [6].
 • Ormaetxe, Juan: Bertso barriak [Bertsoak], 55. zk., 1958-12: [7].
 • Belu: Etxe-bizitza billa, 55. zk., 1958-12: [8].