Anaitasuna aldizkaria

Hasierako orria

Urtea: 1966

131. zenbakia. Azala

131. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Prensako lege baten eske, 131. zk., 1966-01: [1; 8].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 131. zk., 1966-01: [2].
 • Etxerre [Ajuria, Dionisio "Dionisio Etxerre"]: Idi-proben Kanpeonatoan "Antzua" nagusi, 131. zk., 1966-01: [2-3].
 • [Egile ezezaguna]: Muxike kantari, 131. zk., 1966-01: [3].
 • Karmel: Apaiz-biargiñak barriro, 131. zk., 1966-01: [4-5].
 • Zurutuza, A.: [Izenbururik gabe], Mundua mundu, 131. zk., 1966-01: [4].
 • Barrenetxea: Pararraioak baserrian, 131. zk., 1966-01: [5].
 • [Egile ezezaguna]: Urte bat joan eta bestea etorri, 131. zk., 1966-01: [6].
 • Irrintzi [Angoitia, Sebastian]: Agraria-koeri dei bat. Erri-bidea ala tren-bidea?, 131. zk., 1966-01: [6].
 • Ibarrola, Teri: Peru ta Mariye, Euskalerriko ipuiñak, 131. zk., 1966-01: [7].
 • Enbeita, Balentin [Enbeita, Balendin]: Gabon abestiak [Bertsoak], 131. zk., 1966-01: [7].
 • Jesus Mari: Andrak arrazoia dauke, 131. zk., 1966-01: [8].
132. zenbakia. Azala

132. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Eztago ortarako deretxorik. Millaka ume eskola barik, 132. zk., 1966-02: [1; 3].
 • [Egile ezezaguna]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 132. zk., 1966-02: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Aita Salbatore Mitxelena, G.B., 132. zk., 1966-02: [2].
 • Karmel: Bilbon eskola geiago bear dira, 132. zk., 1966-02: [3].
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Euskerea zelan erabilli bear dogu gaur?, 132. zk., 1966-02: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Euskaltzaindiaren agiria euskal berbeeri buruz, 132. zk., 1966-02: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Dei bat, 132. zk., 1966-02: [4].
 • [Egile ezezaguna]: Jakintsuak diñoe, 132. zk., 1966-02: [5].
 • Jesus Mari: Euskerea ala erderea, 132. zk., 1966-02: [5].
 • Bilbao, Felix: Txomin Kirruren barriak, 132. zk., 1966-02: [6].
 • Zurutuza, A.: [Izenbururik gabe], Mundua mundu, 132. zk., 1966-02: [6].
 • Buztintza, Errose: Eiztaria ta deabrua, Euskalerriko ipuiñak, 132. zk., 1966-02: [7].
 • [Egile ezezaguna]: Abadea naz [Bertsoak], 132. zk., 1966-02: [7].
 • Lasa, Joseba Iñaki: Judutarrak ez dabe euki errurik, 132. zk., 1966-02: [8].
133. zenbakia. Azala

133. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: San Martin de la Ascension, Bizkai-koa ete dogu?, 133. zk., 1966-03: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Arrospide-tar Jon-en oroimenez, 133. zk., 1966-03: [1].
 • X.X.; Azurmendi, Joan; Lugorri [eta beste] [X.X.; Azurmendi, Juan; Lugorri [eta beste]]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 133. zk., 1966-03: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Santimamiñe. 50 urte agirian, 133. zk., 1966-03: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Raimon. Askatasunaren eske garrasika, 133. zk., 1966-03: [3].
 • Irrintzi [Angoitia, Sebastian]: Il da geroko problemak, 133. zk., 1966-03: [3].
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: [Izenbururik gabe], Kristiñau munduan zear. Aita Imanol Berriatuak ortik eta emendik baturiko Barriak, 133. zk., 1966-03: [4-5].
 • Almike: Sujestibua be ez dan zeozer, 133. zk., 1966-03: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Bilbo'n eskola geigo bear dira, 133. zk., 1966-03: [6].
 • Etxerre [Ajuria, Dionisio "Dionisio Etxerre"]: Jon Lopategi, bertsolaria, 133. zk., 1966-03: [7].
 • Enbeita, Balendin: Arrospide'tar Jon il jaku [Bertsoak], 133. zk., 1966-03: [7].
 • Erlaiz: Europa. Filosofiaren Kondaira - I, 133. zk., 1966-03: [8].
134. zenbakia. Azala

134. zenbakia

 • Karmel: Gure folklorea "ye-ye"-kin naastu?, 134. zk., 1966-04: [1; 3].
 • [Egile ezezaguna]: Gernika ensayo saria, 134. zk., 1966-04: [1].
 • [Egile ezezaguna]: Arrate: Umeentzako ipuin sariketa, 134. zk., 1966-04: [1].
 • Zubizarreta, Antonio; Aranberria [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 134. zk., 1966-04: [2; 7].
 • Etxerre [Ajuria, Dionisio "Dionisio Etxerre"]: Esnea ta okelea, 134. zk., 1966-04: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Gernika ipuin saria, 134. zk., 1966-04: [3].
 • [Egile ezezaguna]: EE.UU.-ko unibersidade baten euskeraz, 134. zk., 1966-04: [3].
 • Arzallus, Joxe Mari: Berekoetxea Aizkolarien txapeldun, 134. zk., 1966-04: [4; 8].
 • Aita Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: Politikarik ez daukenak, ez dabe soziedadeari zor deutsoen eginbearra betetan, Kristiñau munduan zear. Aita Imanol Berriatuak ortik eta emendik baturiko Barriak, 134. zk., 1966-04: [4-5].
 • [Egile ezezaguna]: Kapellau Militarren jantzia, 134. zk., 1966-04: [4].
 • Aita Ibabe: Udan peregriñasiñoa Jerusalen'era, 134. zk., 1966-04: [6].
 • Jesus Mari: Neska-laguntzen arloak, 134. zk., 1966-04: [6].
 • Zeleta [Garmendia, Juan "Zeleta"]: Euskerea dala-ta. Galdakano'ko «Basajaun'eri» erantzuten, 134. zk., 1966-04: [7].
 • Benjamin: Telebisiñoa bearrezkoa dogu, 134. zk., 1966-04: [7].
 • Arruti, Florentino: Gure baserritarrak alkartze bidean, 134. zk., 1966-04: [8].
135. zenbakia. Azala

135. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Euskal Liburu ta Diskoen Bigarren Azoka, Eibar-en, 135. zk., 1966-05: [1].
 • Aulestia; Bilbao, Edurne; Barrena [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 135. zk., 1966-05: [2].
 • [Egile ezezaguna]: Euskal jakintzaren txapelketea, 135. zk., 1966-05: [3].
 • J.M.B.: Euskerazko filmak, 135. zk., 1966-05: [3].
 • Enbeita, Balendin: Eskontza Ariatzan [Bertsoak], 135. zk., 1966-05: [3].
 • Belaustegui, J.L.: Nekazaritzaren egoera larria, 135. zk., 1966-05: [4; 8].
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Zer da politikea?, 135. zk., 1966-05: [4-5].
 • Atxarteondo [Torrealdai, Joan Mari]: Politikea zertarako?, 135. zk., 1966-05: [5].
 • Dionisio Etxerre [Ajuria, Dionisio "Dionisio Etxerre"]: Euskal-artzaiñak EE. UU.-en, 135. zk., 1966-05: [6].
 • E.B.: Uriko aguazilla eta txoferra [Bertsoak], 135. zk., 1966-05: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Bakio-ko idi-probak, 135. zk., 1966-05: [7].
 • Torrealday, Joan-Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Nora goaz?, 135. zk., 1966-05: [8].
136. zenbakia. Azala

136. zenbakia

 • Batzordea [Euskal Jakintza astea]: Euskal jakintzaren astea Mondragoen, 136. zk., 1966-06: [1; 4].
 • [Egile ezezaguna]: Euskal azokak zertarako?, 136. zk., 1966-06: [1; 3].
 • Berritxukoak; Aulestia; Aranberria; T., Andoni: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 136. zk., 1966-06: [2].
 • Otsolarre: Gernikek seireun urte sortu zanetik, 136. zk., 1966-06: [3].
 • Koldobika: Gernikarrok ez gagoz konforme, 136. zk., 1966-06: [3].
 • Ostondolo: Igez Oromiño-n. Errian sartu ta erriari erantzun. Gizon izan ta gizonei erantzun, bestela, zelan izan abade?, 136. zk., 1966-06: [4-5].
 • Ugarteburu, Angel: Gaztedia deadarka, 136. zk., 1966-06: [5].
 • Kaminazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Politikea bai, baiña politikeririk ez, 136. zk., 1966-06: [6].
 • [Egile ezezaguna]: ANAITASUNA, sozial-zabalkunde bide, 136. zk., 1966-06: [6].
 • [Egile ezezaguna]: Gazte jator baten idealak, 136. zk., 1966-06: [7].
 • Aregita, Jesus Mari: Nezka-laguntzaren arloak, 136. zk., 1966-06: [7].
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Emakumea duintasun bidean, 136. zk., 1966-06: [8].
137. zenbakia. Azala

137. zenbakia

 • [Egile ezezaguna]: Barzelona-ko abaden gertaeren barri. Egia ete zan periodiku geienak esan ebena?, 137. zk., 1966-07: [1; 3].
 • Almikeko; Peña Santa Cruz; J.L.B.; Toki-Alaikoak; Juan Martin: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 137. zk., 1966-07: [2].
 • Ekintzale: Batzar Nagusia ta erri-gaztedia, 137. zk., 1966-07: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Barzelona-ko abade bat berbetan, 137. zk., 1966-07: [3].
 • Kintana, Frantzisko Xabier [Kintana, Xabier]: Jainkoak eztaki euskeraz, 137. zk., 1966-07: [4].
 • Ugarteburu, Angel: Gure idealak, 137. zk., 1966-07: [4].
 • Aranburu, Joseba Andoni [Aranburu, Jose Antonio "Natxi"]: Zergaitik arritu?, 137. zk., 1966-07: [4; 8].
 • Elortza, Gotzon: Euskal zinerik bai?, 137. zk., 1966-07: [5].
 • Almike: Askatasun barik bakerik bez, 137. zk., 1966-07: [5].
 • [Egile ezezaguna]: Eun urte Kirikiño jaio zala, 137. zk., 1966-07: [6].
 • Aulestia, Karmel: Zer pasaten da Vietnam-en, 137. zk., 1966-07: [6].
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: De Gaulle eta Ipar-Amerika, 137. zk., 1966-07: [7].
 • Arriola, Gregorio: U.S.A.-ko artzaiñak diñoe [Bertsoak], 137. zk., 1966-07: [7].
 • Arzallus, J.M. [Arzallus, Joxe Mari]: Eibar-ko euskal jai eta euskal liburu ta diskoen feriari begira, 137. zk., 1966-07: [8].
138. zenbakia. Azala

138. zenbakia

 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: JAKIN aldizkaria 10-gr urtean, 138. zk., 1966-08: [1; 6].
 • Otsolondo; Bilbao, J.; Gernikarra; Dionisio [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 138. zk., 1966-08: [2; 7].
 • Ibar: Eskolak, noiz?, 138. zk., 1966-08: [3].
 • Gerrikagoitia [Gerrikagoitia, Erramon]: Euskerea ala erderea? Biak, 138. zk., 1966-08: [3].
 • Enbeita, Balendin: Egiñak-egin eta or konpon [Bertsoak], 138. zk., 1966-08: [3].
 • Legarreta, J. [Legarreta, Jon]: Beti egiaren atzetik, Zutunik, 138. zk., 1966-08: [4].
 • Kintana, Frantzisko Xabier [Kintana, Xabier]: Españia ta euskaldunon lege zaarrak, 138. zk., 1966-08: [4].
 • Kintana, Frantzisko Xabier [Kintana, Xabier]: Amerikar bat gure artean, 138. zk., 1966-08: [5].
 • Ugarteburu, Angel: Gaztediari deia, 138. zk., 1966-08: [5].
 • Zabaleta, Pello M.: Gaur be euria ari dau, 138. zk., 1966-08: [6].
 • Z., Iñaki: Gaztelugatxe-n erromerian, 138. zk., 1966-08: [7].
 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Euskal enda edo arraza dala-ta, 138. zk., 1966-08: [8].
139-140. zenbakia. Azala

139-140. zenbakia

 • Kamiñazpi [Etxaburu, Jose Maria "Kamiñazpi"]: Gernika-ren seireungarren urtea ta Bizkaia-ren eskubideak, 139-140. zk., 1966-09/10: [1; 8].
 • Anaitasuna: Arpideduneri dei bat, 139-140. zk., 1966-09/10: [1; 8].
 • Porru zale; J.L.B.; Aranburu, Jose A.; Goiko-etxea; X.X.; B., Joseba; Atxuriko Aitor; Iturriz, J.; Maguregi, R.M. [Porru zale; J.L.B.; Aranburu, Jose Antonio "Natxi"; Goiko-etxea; X.X.; B., Joseba; Atxuriko Aitor; Iturriz, J.; Maguregi, Rosa Mari]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 139-140. zk., 1966-09/10: [2; 10-11].
 • Ibar: Ikastolak, noiz?, 139-140. zk., 1966-09/10: [3].
 • Otsolarre: Paris'en euskaldunak, 139-140. zk., 1966-09/10: [3].
 • Renterikoa: Gernikarrok diñogu, 139-140. zk., 1966-09/10: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Zarautz-ko Euskal Jaian Aita Salbatore zanari omenaldia atsegingarri bat egin jakon, 139-140. zk., 1966-09/10: [4].
 • Oleaga, J.: Españia 1966, Italia 1960. Geroari bildur, zergaitik?, 139-140. zk., 1966-09/10: [5].
 • Gazte: Eta gaiñera..., 139-140. zk., 1966-09/10: [5].
 • Aldekoa, J.: Benetako referendun baten zain, Zutunik, 139-140. zk., 1966-09/10: [6].
 • Ugarteburu, Angel: Adiskidetuko al gara!, 139-140. zk., 1966-09/10: [6].
 • Legarreta, J. [Legarreta, Jon]: Giltzapean sartu nabe, 139-140. zk., 1966-09/10: [7].
 • Lapatza: Ye-yismoari buruz, 139-140. zk., 1966-09/10: [7].
 • Tusell, Xavier: Zenbat partidu politiku?, 139-140. zk., 1966-09/10: [8].
 • Gomis, Juan: Katalanez lenengo asterokoa, 139-140. zk., 1966-09/10: [8].
 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Ego-Afrika-ko Hendrik Verwoerd diktadorea il da, 139-140. zk., 1966-09/10: [9].
 • Gerrikagoitia [Gerrikagoitia, Erramon]: Begoña-ko Ama Bizkai-ko zaindari, 139-140. zk., 1966-09/10: [10].
 • Lei: Euskerea, nortasunerako bide, 139-140. zk., 1966-09/10: [11].
 • Arzallus, J.M. [Arzallus, Joxe Mari]: Aita Luc Antigue: Marsella-ko portuko praille biargiña, 139-140. zk., 1966-09/10: [12].
141. zenbakia. Azala

141. zenbakia

 • Torrealday, Joan Mari [Torrealdai, Joan Mari]: Euskal Liburu ta Diskoen Bigarren Azoka Durangon, 141. zk., 1966-11: [1].
 • Gernikarra; Barrizale; Goiko-etxea; X.X.; Aranberria [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 141. zk., 1966-11: [2; 6].
 • Aizpuru, A.: Cuba-ri buruz zer dakizu?, 141. zk., 1966-11: [3].
 • Otsolarre: Zergaitik?, 141. zk., 1966-11: [3].
 • Pello Martin: Gaztedia salatzen dabe, Zutunik, 141. zk., 1966-11: [4].
 • Kintana, Frantzisko Xabier [Kintana, Xabier]: Zer dogu Euskal Herria?, 141. zk., 1966-11: [4].
 • Izagirre, Felipe: Eleizatik urrun... Zegaitik, 141. zk., 1966-11: [5].
 • [Egile ezezaguna]: Abortoa: Gaurko familien gatxa, 141. zk., 1966-11: [5].
 • Aita Ibabe: Ogeiagarren euntean gertatutako siñest-eziñekoa, 141. zk., 1966-11: [6].
 • Azurmendi, Joan [Azurmendi, Juan]: Eleizeak bere pentsamentua barriztuten dau, 141. zk., 1966-11: [7].
 • Armendi: Iru urte igaro dira John Kennedy il ebenetik, 141. zk., 1966-11: [8].
142. zenbakia. Azala

142. zenbakia

 • Aurre-Apraiz [Aurre-Apraiz, Balentin]: Abadeak, eta... abadeak, 142. zk., 1966-12: [1; 6].
 • X.X.; Gernikarra; Barriketari [eta beste]: [Izenbururik gabe], Erriz erri, 142. zk., 1966-12: [2].
 • Garitaonandia, Gotzon: Durango-ko azoka. Izar bat gabean, 142. zk., 1966-12: [3].
 • [Egile ezezaguna]: Brasil, 142. zk., 1966-12: [3].
 • [Egile ezezaguna]: U.S.A., 142. zk., 1966-12: [3].
 • Garitaonandia, Gotzon: Zergaitik bateatu ez euskerazko izenakaz?, Zutunik, 142. zk., 1966-12: [4].
 • Omar, Garbiñe: Erlijiñoaren eta estaduaren arteko artu-emonak, 142. zk., 1966-12: [4; 6].
 • Izagirre, Felipe: Eleizearen politika, 142. zk., 1966-12: [5].
 • Aita Ibabe: Goimaitasunezko eginkizun barriak, 142. zk., 1966-12: [5].
 • Azurmendi, Joan [Azurmendi, Juan]: Arzobispo Gorriak irabazi dau lenengo burrukaldia, 142. zk., 1966-12: [6].
 • A. Ion: Johnson-en ibillaldia, 142. zk., 1966-12: [7].
 • Izadi: Kale ertzean..., 142. zk., 1966-12: [7].
 • Anai Imanol Berriatua [Berriatua, Imanol]: Taizé ta ekumenismua, 142. zk., 1966-12: [8].