Organigrama

Batzordeak, egitasmoak eta lantaldeak

Iker Saila

Sailburua: Sagarna, Andoni

2. Gramatika

Batzordeak:

5. Literatura

6. Fonetika eta Fonologia

Jagon Saila

Sailburua: Iñigo, Andres

Batzordeak:

Lantaldeak:

Egiturazko batzorde eta egitasmoak

Zuzendaritzari atxikiak

1. Argitalpenak

2. Azkue biblioteka

Batzordea

3. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

Batzordea