Argitalpen batzordea

Parte hartzaileak

Burua:

Euskaltzainburua: Urrutia, Andres

Idazkaria:

Argitalpen eragilea: Badiola Uriarte, Ricardo

Kideak:

Aholkulariak:

  • Idazkariordea: Osa, Erramun
  • Kudeatzailea: Zabaleta, Joseba