Azkue Biblioteka batzordea

Parte hartzaileak

Burua:

Torrealdai, Joan Mari (Bibliotekari akademikoa)

Idazkaria:

Gartzia, Prudentzio, zuzendaria

Kideak:

  • Altonaga, Kepa
  • Bilbao, Gidor
  • Gartzia Trujillo, Sebastian
  • Lakarra, Joseba
  • Luzuriaga, Gerardo

aholkulariak