Fonetika eta Fonologia

Arlo honetan arian-arian Akademiari aurkezten zaizkion premiei erantzutea da lantalde suntsikor honen zeregina.

Zuzenean