Exonomastika batzordea

Parte hartzaileak

Arduraduna:

Lizundia, Jose Luis

Idazkaria:

Mujika, Alfontso

Kideak:

  • Arrarats, Irene
  • Gorrotxategi, Mikel
  • Irazabalbeitia, Iñaki
  • Kintana, Xabier

Aholkulariak: