Euskaltzaindia (sede)

(*) Oharra: behar-beharrezko datuak.