Jean Haritschelhar

Jean Haritschelhar

Euskaltzain emeritua

Baigorrin (Nafarroa Beherea) jaio zen, 1923ko maiatzaren 13an.

Letretan doktorea. Jubilatua Bordeleko Unibertsitatean irakasle izatetik.

Euskaltzain oso izendatua 1962ko uztailaren 27an.

Euskaltzainburu ohia. Euskaltzain emeritua da 2006ko uztailaren 20tik.

Ikusi sarrera hitzaldia

Batzordeak eta lantaldeak