Euskaltzaindia (siège)

1

(*) Oharra: behar-beharrezko datuak.