Itzuli orri nagusira

Harpidetzak

RSS jarioak: Sarrerak | Albiste osoak | Erantzunak

E-postaz

Albiste bakoitzeko, abisu labur bat zure postontzira (sarrera eta loturarekin). Artxibo erantsirik ez. Promozio mezurik ez. Pribatutasuna: ez diogu inori emango zure e-posta helbidea. Nahi duzunean, harpidetza eten dezakezu. Aukera gehiago beherago.

Helbide elektronikoa:

Mezu bat jasoko duzu, zure eskaera berretsi dezazun.

Sare sozialak

  • Google Buzz. Jarraitu Sustatu tresna honetan, gure albisteak Buzz gisa agertzea nahi baduzu.

E-posta: aukera gehiago

E-posta bidezko harpidetza eteteko, erraza da. Bidali mezu bat sustatu-request@postaria.com helbidera, izenburuan unsubscribe jarrita. Ondoren konfirmazio mezua jasoko duzu harpidetza-etetea berresteko.

Harpide aukerak: Zerrenda utzi, oporretarako eten, e-posta helbidez aldatu... Aukera horiek moldatzeko, sartu zure harpide-helbidea:

Hurrengo orrian, zure erabiltzaile pasahitza beharko duzu. Ez baduzu gogoratzen, bertan izango duzu aukera gogorakizuna bidaltzeko eskatzeko.

 Nabigatu euskaraz