BATZAR IRAUNKORRA

IX. agintaldiko datuak

Beste batzordekideak:

BATZAR IRAUNKORRA

Batzar Nagusietako Lehendakariak, enparaduko Mahaikideek eta horretarako izendatutako Batzarkideek osatzen dabe Araudi eta Jaurpiderako Batzordea, eta Batzar Iraunkor lez eratuko da batzarraldi bitartean eta agintaldia amaitzen danean. Batzarraldi bitartean arazoez erabagitea luzatu ezinezkoa danean, Batzar Iraunkorrari jagokoz bestela Osoko Batzarraren ardurapekoak litzatekezan egiteko eta erabagiak. Batzar Iraunkorrak bideraketa-arazoez baino ezin leike erabagi agintaldi-bitartean. Batzar Iraunkorrak aztertutako arazo eta hartutako erabagien barri emongo dau hurrengo lehenengo Osoko Batzarrean.