Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962

 

BEGIA BEGI TRUK

 

Yon Etxaide

 

 

ANTZERTI GOIBELA

IRU EKITALDITAN

 

 

JOKU-LAGUNAK

 

TRISTAN BERETERRETXE edo BERTERETXE: arranbelari-Lurua, 22 urte.

EN BERTRAND DE MONTFERRAND: zaldun gaskoina, 25 urte.

EN GRAZIAN GRAMONT OLHAIBI'koa: maizterburu ahaltsu eta leñargia. Bere maiztergo-erriak : Hauze, Olhaibi, Beroriz, Omizepe, Sorhueta, t. a. Agramontesen huruzagi lehena, 6o urte.

CATHERINE CASTETPUGON: Grazian Gramont'en emaztea, 55 urte.

OTSOA: Grazian eta Catherine'ren semea, 26 urte.

MARI BELTXA: Grazian eta Caterine'ren alaba, 20 urte.

EN SANTXO ARHANTZETA: aitor-seme pakezalea, 55 urte.

LEIRIN'go JAUN KUNTIA: Maule'ko gazteluko gobernadore, 33 urte.

JOHANA: Jaun Kuntia'ren andrea, 31 urte.

MUSDE ARNAUTON: Lukuzetar taldeko apaiz-gudaria, 35 urte.

JUANES: Lukuze'ko Baroia, maizterburu ahaltsu ta leñargia. Bere maiztergo-erriak: Lukuze, Oztibarre, Landibarre, Atharratze, Ahatsa, t. a. Lukuzetarren buru-lehena, 50 urte.

GRAZIANA: Lukuze'ko Baroiaren andrea, 45 urte.

MAYI: Lukuze'ko Baroiaren alaba, 23 urte.

YOHANA: Lukuze,ko Baroiaren alaba, 2o urte.

EN GARTXOT BUSTANOBI'ko: zaldun aitor-semea, 55 urte.

MARGARITA: Gartxot Bustanobi'ren emaztea, 52 urte.

MARI SANTZ: Berteretxe'ren ama, 48 urte.

PETIRI SANTZ: Altzaiko, Musde Arnauton'en arranbelaria, 24 urte.

PETRI SUHARA: Bustanobi'ko arranhelari mailladuna, 27 urte,

BUSTANOBI'ko NESKAMEA: 21 urte.

OLHAIBI'ko JAUREGIZAIA: 4o urte.

ARRANBELARI SOILLAK. Berteretxe'renak eta Musde Arnauton'enak. BIZPAIRU ZALDUN. Gartxot Bustanobi'ren adiskideak eta Olhaihi'ko gazteluko MORROI BAT.

 

 

Gertagaraia: 1445'9n. urtea. Aldi oni dagozkion jantziak Zuzendariak aukera bitza, apaintasunean diruak eman-ala gastatuz. Antzezkizunean oarretako erdal-itzak erabilli euskerazkoen ordez, jendeak obeki ulertu dezan.

 

Begia begi truk, Yon Etxaide
Egan, 1/3-1962