5. Aztertutako aldizkari eta egunkariak, eta haiek aipatzeko era laburra.

      Ondorengo lerroetan, aztertutako 450tik gora aldizkari eta egunkarien era laburtua jartzen dugu... Hala ere egunkariei dagokienez, hau adierazi behar dugu: Hainbat egunkaritan aritu gara bertso eta olerkien bila, baina ez ditugu egunkari guztiak arakatu, arrazoi garbi bategatik: bilaketa-lan horrek askoz ere luzeago joko zuelako... El Diario Vasco egunkariko olerki eta bertsozko materiala arakatzea egoki etorriko zen, egia esan..., baina, gure gaiari dagokionez, egunkari honetako idazlerik garrantzitsuena "Basarri" izan da, ezbairik gabe eta, hain zuzen ere, orain dela urte gutxi argitaratu da liburu bat (Inazio EIZMENDI MANTEROLA "BASARRI", Nere bordatxotik . Bertso-bilduma. Zarauz - Tolosa, 1992, 570 or.), Basarrik egunkari horretan ere argitaratutakoa biltzen duena...; horregatik, guri dagokigun gaiaren hustuketa egunkari horretan, partzialki bada ere, egina zegoela uste nuen. Antzekoa gertatzen dan La Voz de España egunkariagaz.Edukia eta estadistika
Egileak, bertsoak, izenordeak zein norena den ezagutzea. Zailtasunak
Liburuaren garrantzia eta baliagarritasuna
Ikur eta laburdurak
Aztertutako aldizkari eta egunkariak, eta haiek aipatzeko era laburra
Eskerrak ematea