BATZAR NAGUSIEN ORGANOAK

IX. agintaldiko datuak

Lehendakaritza: Ana Madariaga Ugarte (Euzko Abertzaleak (EAb/NV))

LEHENDAKARITZA

Batzar Nagusietako organo unipertsonala da eta Eraketa-Batzarrean, lehenengoan, hautatzen da. Batzar Nagusien ordezkaritza dauka, lanak ondo egiteaz arduratzen da, eztabaidak zuzendu eta arauzkotasunez egin daitezala zaindu eta ordainketak egin daitezala agintzen dau, holakoetarako beste inori be eskuemon leikiola.