GEREDIAGAKO SAN SALBADOR ETA SAN KLEMENTEREN ERMITEA

Ermitea

Gerediagako San Salbador eta San Klementeren ermitea 2003. urtean eskuratu jaken Bizkaiko Batzar Nagusiei. Toki horretan Durangoko Merinaldeko Batzar Nagusiak egiten ziran antxina-antxinatik eta gaur egun Bizkaiko Batzar Nagusien Osoko Batzarrak egiteko erabilten da noizean behin.

Leku honen historiak Ertarora arte garoaz. Antxinean, Durangaldeak bizitza politiko autonomoa izan eban, eta bertako arazoez erabagiteko burujabetasuna eukan. Izan be, Bizkaitik bereiztuta bizi izan zan garai baten, Nafarroako erreinuaren muga be izan zan-eta. Gerora, Gernikako Batzar Nagusietan parte hartzen ebanean, inoiz ez zan izaten eleizateen ordezkarien bitartez, Gerediagako Batzarraren ordezkarien bitartez baino: ordezkari bi bialtzen zituan 1628. urtetik aurrera, bost 1740. urtetik aurrera eta zortzi 1800. urtetik aurrera.

Ikuspegia