top

 

ERKIDE – Euskadiko Lan Elkartu, Irakaskuntza eta Kreditu Kooperatiben Federazioa

Helburua: hainbat Federazioren arteko bat-egite prozesuaren ondorioz sortu zen 2006an, dagoeneko martxan zeuden Lan Elkartuen, Irakaskuntza eta Kreditu kooperatibei laguntza eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzeko eta kooperatiba berrien sorrera sustatzeko xedez.

Zenbakitan: gaur egun 44.000etik gora langile dituzten 785 kooperatiba ordezkatzen ditu. Langileen artetik, 29.252 lan-bazkideak dira. 

Zerbitzuak
:

 • Lan Elkartu, Irakaskuntza eta Kreditu kooperatiben sektorearen ordezkaritza instituzionala. 
 • Kudeaketa-tresnen diseinua
 • Informazioa eta Aholkularitza teknikoa
 • Bazkideen, zuzendarien eta teknikarien prestakuntza
 • Kontsultak jaso eta banan-banako aholkularitza
 • Legegintza arloko azterketak
 • Finantza-entitateekin lehentasunezko baldintzak eskuratzeko lankidetza hitzarmenak
 • Aseguru-zerbitzua
 • Abal finantzario eta teknikoak
 • Erosketa-zentrala
 • Enpresen arteko elkar-lankidetzaren sustapena
 • Kooperatiba berrien sustapena
 • "Koop" aldizkariaren argitalpena
 • Diru-laguntza eta laguntza-programen inguruko informazioa
 • Hizkuntza-arloko laguntza-zerbitzua
 • Bazkidetutako kooperatibei zerbitzuak eskaintzea

Harremanetarako: Nafarroako Errege-Erreginak, 51 * 01013 Vitoria-Gasteiz
                                     Tel: 945 122 050   *   Faxa: 945 253 959
                                     erkide@erkide.coop   *   www.erkide.coop
                                            Zuzendaria: Agustin Mendiola

top

Bai Euskarari