Corpus batzordea

Parte hartzaileak

Burua:

Urrutia, Andres

Idazkaria:

Rekalde, Paskual

Kideak:

Aholkulariak:

  • Duhau, Henri