Literatura Ikerketa batzordea

Parte hartzaileak

Arduraduna:

Haritschelhar, Jean

Idazkaria:

Retolaza, Iratxe

Kideak:

 • Aldekoa, Iñaki
 • Apalategi, Ur
 • Arkotxa, Aurelia
 • Aulestia, Gorka
 • Casenave, Jon
 • Gartzia Trujillo, Sebastian
 • Kortazar, Jon
 • Olaziregi, Maria Jose
 • Otaegi, Lourdes
 • Otegi, Karlos
 • Peillen, Txomin
 • Toledo, Ana
 • Urkizu, Patri