E-mail

1 Euskaltzaindia (egoitza)
2 Azkue Biblioteka
3 Onomastika zerbitzua
4 Argitalpen-banaketa zerbitzua
5 Webmaster
6 Prentsa zerbitzua
7 Arabako ordezkaritza
8 Gipuzkoako ordezkaritza
9 Iparraldeko ordezkaritza
10 Nafarroako ordezkaritza