akatsak / iradokizunak inprimatu egileen aurkibidea
Galdos, Romualdo
 
Izena:  Galdos, Romualdo

Ezizena:  
Sinadurak:  
 
16  bertso/olerki      
 

—1— Aditzaren Jainkotasuna, Jesus'sen Biotzaren Deya. 7 (1923, 76.zk.) 123-124

—2— Aditzaren gizontzia, Jesus'sen Biotzaren Deya. 7 (1923, 76.zk.) 125-126

—3— Aditzaren ziñaldaria, Jesus'sen Biotzaren Deya. 7 (1923, 76.zk.) 124-125

—4— Ama Birgiñari abestia. Loreilleko kantak, Jesus'sen Biotzaren Deya. 9 (1925, 101.zk.) 149-151

—5— Ama Birjiñari abestija, Jesus'sen Biotzaren Deya. 4 (1920, 44.zk.) 245

—6— Ama neskutza'ri abestija, Euzkadi. 8 (1920, 2695.zk.) 1

—7— Arantzan zu...?, Aranzazu. (1985, 641.zk.) 1a

—8— Arantzan zu...?, Eibar. (1985, 269.zk.) 4

—9— Arantzan zu?... (Arantzazuko Andra Mariari), Jesus'sen Biotzaren Deya. 2 (1918, 21.zk.) 279-280

—10— Arantzazu'ko Andra Miren'i. Arantzan zu?..., Euzkadi. 6 (1918, 1997.zk.) 1

—11— Erromako Euskaristi Batzarra'ren ereserkia (Imnoa), Argia. 2 (1922, 62.zk.) 3

—12— Itxas-gizon baten esaerak, Jesus'sen Biotzaren Deya. 4 (1920, 47.zk.) 336

—13— Jesus aurtxoaren lenengo itzaldia, Eibar. (1985, 269.zk.) 9

—14— Jesusen Biotzari, Euskalerriko etxiak berari eskintzerakuan, Jesus'sen Biotzaren Deya. 4 (1920, 44.zk.) 248-251

—15— Juan de Landa'ri, Eibar. (1985, 271.zk.) 15

—16— Onetsia izan bedi, Euzkadi. 16 (1928, 4893.zk.) 2

16 bertso/olerki