IRUDIAK

Ermitearen hormetan jatorriz beste inongoak izan eta bertan erabilitako harrizko irudiak egozan, hain zuzen be ertaroko hilarri bat, disko itxurakoa, XII-XV. mendeen bitartekoa, eta haren ondoan beste irudi bi: bata Ama Birjinarena eta bestea Kristo kurutzatuarena. Ikerlari batzuen aburuz, irudi erromanikoak izan leitekez. Beste ikerlari batzuk arrain baten iruditzat joten dabez beste harri baten dagozan marrak.

Afruntuak-eta joten dauan aldera egoteagaitik nabarmen hondaturik dagozanez irudiok, Ermitearen barrualdera eroan dira.

Jesukristo Ama Birjina