Markesaren alaba, Etxaide'tar Jon
Egan, 1/2-1958, 3/6-1958

 

BEDERATZIGARREN JARDUNALDIA

 

AGATA bakarrik

 

(Oiala jasotzean lengo iruditegi berbera ager bedi, baiñan, illunik. Bazter batean exerita bego AGATA, burua beso tartean kokatuta, burukizun astun eta mingotsaz ito learrik. JOXE MIGEL galdu ezkero eztu atseden pakerik. Gorputza sukar izugarri baten mende dauka buruan darabilzkin pentsammentu latzak bertsolariaren boz ezkutu batek agertuko ditu Iturrino'ren ahapaldiok kantari bastidore artetik.)

 

                Markes baten alaba

                interesatua,

                mariñeruarekin

                enamoratua,

                dieskubritu gaberik

                bere sekretua,

                amoriyua zeukan

                barrena sartua.

 

                        ***

 

                Zer esaten didazu

                Agata'k itz ori

                tentatzen aizerala

                trazak ba-dirudi,

                etzait zure gradurik

                tokatutzen neri,

                ez buriarikan egin

                mar iñeruari.

 

                Iduki dezakezu

                ongi sinistua

                aspaldian nengola

                zutzaz gustatua,

                etzaitut nik utziko

                desanparatua,

                ala egiten dizut

                gaur juramentua.

 

AGATA: (Bat batean zutiturik eta eskuak burura eramanaz, zoratuta lez oju egin beza.) Aski, Jauna, aski...!

 

(AGATA'k zoratubear ontan diraun artean agertokian noraezean ibilki bertsolariak beste ahapaldi au kanta besa.)

 

                Gaba pasatu eta

                urrengo goizian

                entierrua zuen

                bigarren klasian,

                markesaren alaba

                guzien atzian,

                zer pena izango zen

                aren biotzian!

 

(Bertsolariak kantari bukatu ordukoxe, AGATA zerraldo erortzen da. Oiala azkarki jatxi bedi.)

 

AZKENA

 

 

Donosti'n, Azaroak 17, 1956

ETXAIDE'TAR JON

 

Markesaren alaba, Etxaide'tar Jon
Egan, 1/2-1958, 3/6-1958