EuskalEtxeak. Munduko euskal etxeen ataria

  1. Hasiera
  2. Oroimen historikoa
  3. Detalle del contenido

Informazio xehatua(AD23313)
Artxiboaren jatorria

Igorpen-eguna: 2014-12-05

Igorlearen datuak
Izena(k):
Abizena(k):

Erreferentziako Euskal Etxea
Izena: Córdoba - Gure Txokoa


Artxiboaren datuak

Sortze-eguna: 2014-12-05

Lekua
Lekua: Centro Vasco de C?rdoba?
Herria: C?rdoba
Estatua/probintzia: C?rdoba
Herrialdea: Argentina

Deskribapena
Pertsonak(k):
Gertaera/Ekintza: Euskararen eguna 2014

Sailkapenaren datuak

Erreferentziako euskal etxea Córdoba - Gure Txokoa
Erabiltzailea Euskaletxeak.net

Kategoria Jaiak eta ohiturak
Euskal Etxeak
Ekitaldi eta kanpainak

Bilduma Celebraciones
Euskaletxeak (Centros Vascos)
Euskararen Eguna 2014

Erregistratu egiten bazara

Edukia baloratu ahal izango duzu, informazioa aldatu/zabaldu ahal izango duzu, eta edukiren batek argitaratu gabe egon beharko lukeela uste baduzu, jakinarazi egin ahal izango diguzu. ¡Erregistratu orain!

Oharrak
RSS
�Erregistratuta dauden erabiltzaileek bakarrik idatz ditzakete oharrak!

 Konpartitu hau