EuskalEtxeak. Munduko euskal etxeen ataria

  1. Hasiera
  2. Oroimen historikoa
  3. Detalle del contenido

Informazio xehatua(AD22924)
Artxiboaren jatorria

Igorpen-eguna: 2014-01-01

Igorlearen datuak
Izena(k):
Abizena(k): Joseba Etxarri-EuskalKultura.com

Erreferentziako Euskal Etxea
Izena:


Artxiboaren datuak

Sortze-eguna: 2012-01-01

Lekua
Lekua:
Herria: Villa Maria
Estatua/probintzia: Cordoba
Herrialdea: Argentina

Deskribapena
Pertsonak(k):
Gertaera/Ekintza: Euskal Astea 2014 larunbata Maral

Sailkapenaren datuak

Erreferentziako euskal etxea
Erabiltzailea Euskalkultura.com – Joseba Etxarri

Kategoria Ikuskizunak
Kultura eta Zientzia ekitaldiak
Dantza eta Musika

Bilduma Semana Vasca
EuskalKultura.com
America del Sur

Erregistratu egiten bazara

Edukia baloratu ahal izango duzu, informazioa aldatu/zabaldu ahal izango duzu, eta edukiren batek argitaratu gabe egon beharko lukeela uste baduzu, jakinarazi egin ahal izango diguzu. ¡Erregistratu orain!

Oharrak
RSS
�Erregistratuta dauden erabiltzaileek bakarrik idatz ditzakete oharrak!

 Konpartitu hau