Euskomedia. Kultura Topagunea

Buscador

copyright

© 2002 Euskomedia

EUSKOMEDIA FUNDAZIOAk jakinarazten dizu http://www.euskomedia.orgWEB GUNEetako edukiak (besteak beste, eta adibide modura, agiriak, informazioak, irudiak, argazkiak, audioak, grafikoak, testua, logotipoak, koloreen konbinaketa,...), diseinuak, egitura, sekuentzia, antolaketa, formatoak, ordenagailu programak etab. egile eskubideak eta/edo eskubide industrialak babestutako materialak direla, Euskomedia Fundazioa dela horien titular esklusibo edo lizentziatarioa, eta eskubide guztiak erreserbatuta dauzkala.

Era berean Euskomedia Fundazioak jakinaratzen dizu babespeko materiala erabili edota zure WEB orrialdetara lotura ezarri nahi izanez gero, gurekin harremanetan jar zaitez helbide honetan: euskomedia@euskomedia.org