Ongizate Ereduak Euskal Herrian

Liburu Zuriak dioen bezala, hiritar guztiok babestuko gaituen Ongizate Eredu baten alde lan egitea herri proiektu moduan uler datieke Euskal Herrian, lurraldea eta gizartea kohesionatuko lukeen herri-proiektua alegia.

Egun esan daiteke 3 Ongizate Eredu ditugula (EAE, Nafarroa eta IEHkoa). Proiektu honen bidez errealitate guzti horien ezagutza eta lanean diharduten agenteen arteko elkar ezagutza sustatu nahi da. Honetarako ekimen desberdinak planteatzen dira.

Proiektu honen funtsa Ongizate ereduaz, politika publikoetaz eta zerbitzu sozialen inguruko analisirako eta berrikuntza sozialerako laborategi bat sortzea da, Euskal Herriko lurraldeetara aplikatua, EAE, Nafarroa eta Ipar Euskal Herrira alegia.

Eremu tematikoak
Sozio-ekonomia
Kategoria
Ikerketa
Egoera
Indarrean
Denboraldia
2019-01-01-2019-12-31

Helburuak

 • Agente eta erakunden espezializatuak harremanetan jartzea, baita lurraldeetako herritarrak ere, bakoitzaren errealitatea, esperientziak, praktika onak eta politika publikoen gaineko konparaketak egiteko
 • Ongizatearen inguruan, lurralde bakoitzaren errealitateak ezagutzea eta ezagutzera ematea
 • Ikerketa espezifikoak egiteko beharrak identifikatu eta horiek aurrera eraman, edo egin daitezen sustatu
 • Ongizatearen inguruan, lurralde arteko lankidetzarako aukerak identifikatu

Gaiak

 • Biztanleriaren zahartzea eta zaintzarako komunitateak
 • Familia politikak, Haur eta gazteria politikak, gazteen prekarietatea
 • Biztanle berriak, migranteak
 • Gizarte inklusioa helburu duten gizarte zerbitzuak eta politika publikoak

Ekintzak eta atazak

Definizio Fasea eta Aliantzak sortzea

 • Lantalde zientifikoa sortu.
 • Aliantza estrategikoak landu. Proiektu honetan garrantzitsua litzateke hiru erakunderen konpromisoa izatea: Bata EAEkoa, beste bat Nafarrokoa eta beste bat Ipar Euskal Herrikoa
 • Egitasmoaren definitzio zehatza landu
 • Agenteak eta sareak identifikatu, gakoekin bildu eta ekimena aurkeztu

Proiektua burutzea. Hiru ekintza-mota planteatzen dira

 • Mugaz gaindiko Mintegi batzuk antolatu, gai zehatzen inguruan (errenta bermatu ereduak, fiskalitatea, haur eta gazteria politikak, gobernantza…). Urtean gutxienez BI mintegi antolatu daitezke.
 • Ikerketa monografikoak burutu, gai zehatzen inguruan. Hauek 2019an zehar identifikatuko dira bere finantzazioarekin (edo unibertsitateekin aliantzak sortuz), 2020 eta 2021ean burutzeko
 • Mugaz gaindiko behatoki bat sortu. Bilduko duen informazioa eta adierazleak zehaztu, dimentsionatu eta webgune baten aukera aztertu.

Komunikazioa eta dibulgazioa